Szef Ośrodka Auto-Transbud inż. Zbigniew Sikora.

Szanowni Państwo !

Ponieważ na początku roku ukazały się nowe Ustawy i Rozporządzenia oraz zmiany obowiązujących aktów prawnych,
Ośrodek Auto Transbud, organizuje konferencję szkoleniową dla diagnostów i osób zajmujących się badaniami technicznymi pojazdów.

Czas:

Szkolenie odbędzie się jak tylko zezwolą na to przepisy o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Lokalizacja:

Sala Bankietowa Santorini
Trąbki 430 32-020 WIELICZKA tel. 512-283-422

Program konferencji szkoleniowej:

Prawo:
 • Projekt zmiany Ustawy Prawo o ruchu drogowym – czyli co dalej z wdrożeniem nowych przepisów związanych z przejęciem nadzoru i kontroli stacji kontroli pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny.
Badania techniczne:
 • Omówienie wykonania niektórych dodatkowych badań technicznych:
  • pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych,
  • pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach podatkowych (VAT, PIT, CIT),
  • pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego - elektroniczne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego.
ADR:
 • Omówienie przypadków przeprowadzania badań technicznych pojazdów przewożących towary niebezpieczne – ADR 2015,ADR 2017, oraz ADR 2019.
Nowości:
 • Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas wypełniania nowego zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym?
 • Czy można wykonać badanie techniczne pojazdu posiadającego profesjonalny dowód rejestracyjny?
 • Czy wszystkie pojazdy elektryczne powinny od 01.01.2020 r. posiadać tablice rejestracyjne zgodne z obowiązującym wzorem (zielone z czarnymi literami)?
 • W jaki sposób ustalić zakres i wykonać badanie dodatkowe pojazdu skierowanego przez starostę po otrzymaniu informacji Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub organu kontroli ruchu drogowego?
 • Czy wszystkie zmiany konstrukcyjne powodujące zwiększenie ilości miejsc oraz zmianę rodzaju pojazdu powinny być potwierdzane przez jednostkę uprawnioną, TDT lub przedstawiciela producenta?
fot
Tablica rejestracyjna samochodu elektrycznego.

fot
Nowy wzór nalepki legalizacyjnej dla pojazdów elektrycznych.
Drogomierz:
 • Jaki powinien być wynik badania oraz jakie czynności powinien podjąć diagnosta w przypadku stwierdzenia podczas badania okresowego, mniejszego stanu licznika od wpisanego do CEPiK-u?
 • W jakich przypadkach należy wykonać odczyt przebiegu pojazdu po wymianie licznika?
Taksówka:
 • Jak przeprowadzić badanie dodatkowe taksówki, która nie posiada taksometru, czy diagnosta ma sprawdzać aplikację?
Samochody:

 • Prezentacja („na żywo”) samochodów elektrycznych z możliwością zapoznania się z ich budową oraz omówienie przeprowadzania badań technicznych z uwzględnieniem przepisów BHP.

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • Prezentacje związane z badaniami technicznymi pojazdów, aktualne Ustawy i Rozporządzenia dot. działalności SKP, oraz badań technicznych pojazdów (na płycie),
 • zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

W zgłoszeniu proszę podawać nazwiska uczestników, dane do faktury oraz formę płatności.
Zgłoszenie należy przesłać faksem 12-656-48-37 lub e-mailem: osrodek@auto-transbud.pl
Koszt szkolenia 250 zł (brutto od osoby).
Wpłaty należy dokonać na konto nr: Nr konta 20 1020 2892 0000 5202 0018 9050 PKO O/I Kraków.

W cenie szkolenia tradycyjnie materiały, kawa, herbata, poczęstunek oraz obiad.


foto

Na konferencję zaprasza szef ośrodka inż. Zbigniew Sikora
Ośrodek Kształcenia Kadr Kierowców "AUTO-TRANSBUD"
Ul, Wałowa 1 30-704 Kraków.
Tel. 12-656-48-37 E-mail: osrodek@auto-transbud.pl