Wzór DR służb

    DR niemiecki tłumaczenie

    X - potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty następnego badania
    technicznego pojazdu w rubryce dowodu rejestracyjnego „TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO”

    G - masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna
    pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),

A
B
C
C.1.1
C.1.2
C.1.3
C.2.1
C.2.2
C.2.3
D
D.1
D.2
D.3
E
F.1
F.2
F.3
G
H
I
J
K
L
O.1
O.2
P.1
P.2
P.3
Q
S.1
S.2
X
numer rejestracyjny pojazdu
data pierwszej rejestracji pojazdu
dane posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu
nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego
numer PESEL lub REGON
adres posiadacza dowodu rejestracyjnego
nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu
numer PESEL lub REGON
adres właściciela pojazdu
dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych
marka pojazdu
typ pojazdu: wariant (jeżeli występuje), wersja (jeżeli występuje)
model pojazdu
numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy)
maksymalna masa całkowita pojazdu**), wyłączając motocykle i motorowery (w kg),
dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg)
dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg)
masa własna pojazdu (w kg)
okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie
data wydania dowodu rejestracyjnego
kategoria pojazdu
numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje
liczba osi
maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg)
maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg)
pojemność silnika (w cm3)
maksymalna moc netto silnika (w kW)
rodzaj paliwa
stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów
liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy
liczba miejsc stojących, jeżeli występuje.
potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu