Przepisy dotyczące emisji spalin obowiązujące w Niemczech

Wskazówki dotyczące testu składu spalin

Niniejszy rozdział zawiera instrukcje kontroli i regulacji oraz parametry nastawcze dotyczące wymaganego przez ustawodawcę testu emisji spalin dla pojazdów mechanicznych z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi od roku modelowego 2005.

W celu zminimalizowania emisji substancji szkodliwych podczas przeprowadzenia testu składu spalin, trzeba sprawdzić, czy silnik został wyregulowany zgodnie ze stanem techniki, zgodnym z podanymi dla pojazdu wartościami wymaganymi i czy prawidłowo funkcjonują układy redukcji zawartości substancji szkodliwych. Warunkiem skutecznego zmniejszenia emisji substancji szkodliwych przez pojazd jest, oprócz właściwej regulacji silnika, jego ogólny dobry stan - jak wkład filtra powietrza, świece zapłonowe, luz zaworów oraz szczelność systemu dolotowego i wylotowego.

Tylko współdziałanie wszystkich wymienionych wyżej czynników gwarantuje spełnienie wymagań przepisów prawnych § 47a ustawy o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu na drogach publicznych (StVZO) „Badanie emisji spalin w pojazdach mechanicznych znajdujących się w ruchu” oraz załączników VIIIc „Procedura dopuszczenia stacji obsługi pojazdów do wykonywania kontroli bezpieczeństwa i/lub badań emisji spalin oraz szkolenie osób odpowiedzialnych i specjalistów” i VIIId „Jednostki wykonujące przeglądy główne, kontrole bezpieczeństwa i badania emisji spalin”.

Od 01 stycznia 2009 roku wszedł w życie V stopień europejskiego ustawodawstwa UE dotyczącego badania spalin. Przewiduje m.in. zmniejszenie emisji tlenku azotu (NOx) w pojazdach benzynowych, w pojazdach napędzanych gazem ziemnym i gazem płynnym o ponad 25% w stosunku do normy EURO 4 do maks. wartości 60 mg/km, a w pojazdach napędzanych olejem napędowym o ponad 20% do wartości 180 mg/km. Ponadto dyrektywa ta przewiduje zmniejszenie emisji cząstek (w pojazdach benzynowych z wtryskiem bezpośrednim Magermix) do 5 mg/km. Jest to nowy limit, który nie występował w normie EURO 4. W pojazdach napędzanych olejem napędowym emisja cząstek zmniejsza się o 80% w stosunku do normy EURO 4 do wartości 5 mg/km.

Pojazdy korzystające z ulg podatkowych

Pojazdy EURO 3 i EURO 4

Pojazdy, które od daty pierwszego dopuszczenia do ruchu drogowego zachowają limity emisji spalin norm EURO 3 lub EURO 4 wg dyrektywy 98/69/WE są czasowo zwolnione z opłat podatkowych, aż do momentu, gdy zostaną przekroczone kwoty gwarantowane przy normie EURO 3 127,82 euro (dla silników benzynowych) / 255,65 euro (dla silników wysokoprężnych), a przy normie EURO 4 306,78 euro (dla silników benzynowych) / 613,55 euro (dla silników wysokoprężnych). Pierwsze dopuszczenie przy normie EURO 3 musi nastąpić przed 01 stycznia 2000 roku, a przy normie EURO 4 przed 01.01.2005. Grupy emisji spalin D3 i D4 są normami obowiązującymi w systemie podatków od pojazdów równoważnie z normami EURO 3 i EURO 4, jeżeli w odpowiednim czasie potwierdzono spełnienie wszystkich wymaganych uwarunkowań dla danego typu pojazdu.

Pojazdy 3- i 5-litrowe

Samochody osobowe, w których emisja dwutlenku węgla - określona według dyrektywy 93/116/WE - nie przekracza 90 g/km (pojazdy 3-litrowe) lub 120 g/km przy pierwszym dopuszczeniu przed 01.01.2000 (pojazdy 5-litrowe) są czasowo zwolnione z opłat podatkowych, aż do momentu, gdy zostaną przekroczone kwoty gwarantowane 511,29 euro (pojazdy 3-litrowe) lub 255,65 euro (pojazdy 5-litrowe).

Samochody osobowe, które spełniają wszystkie warunki zwolnienia z opłat podatkowych dla pojazdów 3-litrowych / 5-litrowych oraz EURO 3 / EURO 4 otrzymują każdorazową sumę przysługującego zwolnienia.

Wartość zwolnienia z opłat podatkowych jest zawsze przeliczana co do dnia na okres zwolnienia dla danego pojazdu. Okres zwolnienia kończy się niezależnie od zmiany właściciela lub chwilowego przestoju, ale może trwać nie dłużej niż do 31 grudnia 2005 roku. Czas trwania okresu zwolnienia z opłat podatkowych jest obliczany na podstawie pojemności skokowej i stawek podatkowych za każde rozpoczęte 100 cm 3 w wysokości 6,75 euro dla samochodów osobowych z silnikiem benzynowym i 15,44 euro dla samochodów osobowych z silnikiem wysokoprężnym, licząc od 01 stycznia 2004 roku. Czasowe zwolnienie z opłat podatkowych kończy się najpóźniej 31 grudnia 2005 roku. Dotyczy to również przypadku, gdy wartość wierzytelności podatkowych nie zostanie do tego czasu wykorzystana.

Dalsze uprzywilejowane rodzaje napędu

Przy stosowaniu paliw alternatywnych (np. gaz ziemny lub olej rzepakowy) oraz w przypadku pojazdów z napędem hybrydowym obowiązują odpowiednie wymienione regulacje dla pojazdów z silnikami spalinowymi (benzynowymi i wysokoprężnymi). Nie przewidziano dodatkowych ulg.

Zwolnienie podatkowe pojazdów spełniających normy EURO 5 i EURO 6

Zgodnie z uchwałą Parlamentu Federalnego Niemiec z 5 grudnia 2008 roku za samochody osobowe, które spełniają normę emisji spalin EURO 5 lub EURO 6, nie jest pobierany podatek przez okres maksymalnie 2 lat, gdy zostały po raz pierwszy dopuszczone do ruchu w okresie między 5 listopada 2008 roku i 30 czerwca 2009 roku. Zwolnienie podatkowe dotyczące samochodów osobowych kończy się najpóźniej 31 grudnia 2010 roku. Nie wpływa to jednak na zwyżkę podatkową w wysokości 1,20 euro za każde 100 cm 3 pojemności skokowej w przypadku samochodów osobowych z silnikiem wysokoprężnym bez filtra cząstek stałych. Za samochody osobowe spełniające normę Euro 5 i zarejestrowane przed 5 listopada 2008 roku od 01 stycznia 2009 roku nie płaci się podatku od pojazdów mechanicznych przez okres jednego roku.

Stawki podatkowe dla pojazdów mechanicznych

Współczynniki emisji stwierdzone przy homologacji pojazdu są w samochodach osobowych określane za pomocą numeru kodowego. Jest on podany w karcie pojazdu i w dowodzie rejestracyjnym na 5. i 6. miejscu - poz. 1 Typ pojazdu i konstrukcji. Ważne mogą być również dodatkowe objaśnienia opisowe do poz. 5 - Rodzaj napędu - np. „OTTO/GKAT 51”. Poniższy przegląd zawiera poszczególne numery kodowe wraz z wartością zwolnienia z opłat podatkowych i stawką podatkową. Na podstawie informacji podanych w karcie pojazdu lub w dowodzie rejestracyjnym oraz mnożąc poszczególne stawki podatkowe przez liczbę rozpoczętych 100 cm 3 pojemności skokowej można łatwo ustalić aktualną i przyszłą wartość podatku. Wynik należy zawsze zaokrąglić do pełnej wartości w euro.

Stawki podatkowe dla pojazdów mechanicznych

Przegląd wartości zwolnienia z opłat podatkowych

Nr klucza w dokumentach pojazdu

Grupa emisji dla pojazdów samochodowych

przy pierwszym dopuszczeniu

1.1.2000-31.12.2004

1.1.-31.12.2005

dla pojazdów z silnikami benzynowymi / wysokoprężnymi (Euro)

44

EURO 3 lub D3

-/-

-/-

34, 35

Pojazdy 5-litrowe

-/-

-/-

53, 62

EURO 4 lub D4

306,78 / 613,55

-/-

63

EURO 4 lub D4 i pojazdy 5-litrowe

306,78 / 613,55

-/-


Za wszystkie nowe samochody osobowe spełniające normę Euro 4 po raz pierwszy dopuszczone do ruchu w okresie między 05 listopada 2008 roku i 30 czerwca 2009 roku nie płaci się podatku od pojazdów mechanicznych przez okres jednego roku. Nie wpływa to jednak na zwyżkę podatkową w wysokości 1,20 euro za każde 100 cm 3 pojemności skokowej w przypadku samochodów osobowych z silnikiem wysokoprężnym bez filtra cząstek stałych.

Przegląd stawek podatkowych (w „starym” systemie podatkowym, w przypadku pierwszego dopuszczenia do ruchu przed 01 lipca 2009 roku)

Nr klucza w dokumentach pojazdu

Grupa emisji dla pojazdów samochodowych

Okres obowiązywania

Stawka podatku w zależności od pojemności skokowej 100 cm 3 (Euro)

     

Silniki benzynowe

Silniki wysokoprężne 1)

36N0 do 36Y0

EURO 6 2)

 

6,75

15,44

35A0 do 35M0

EURO 5 2)  

 

6,75

15,44

44, 53, 54, 62, 63, 69

EURO 3, EURO 4, EURO 4 III, pojazdy 3-litrowe

od 01 stycznia 2004 roku

6,75

15,44

35, 51, 71

EURO 2

od 01 stycznia 2004 roku

7,36

16,05

29, 34

EURO 1 i porównywalne

od 01 stycznia 2005 roku

15,13

27,35


Podatek od pojazdów mechanicznych wg pojemności skokowej i emisji CO 2 od 1 lipca 2009 roku

Nowy podatek od pojazdów mechanicznych dotyczy tylko samochodów osobowych, które po raz pierwszy zostały dopuszczone do ruchu od 1 lipca 2009 roku.

Pojazdy z silnikiem benzynowym

Obowiązuje wzór do obliczeń:

  • 2 euro za gram CO 2 (powyżej limitu wolnego od podatku wynoszącego 120 g ) i
  • 2 euro za każde rozpoczęte 100 cm 3 pojemności skokowej.

Przegląd dla silników do 3000 cm 3 . Wartości CO 2 są podane z krokiem co dziesięć.

Obliczenie podatku:

  • Odczytać pojemność skokową w polu P1 dowodu rejestracyjnego pojazdu (zaokrąglić rozpoczęte 100 cm 3 )
  • Odczytać emisję CO 2 w polu V.7 dowodu rejestracyjnego pojazdu (np. przy 162 g/km do wartości tabeli przy 160 g/km dodać 2 g/km x 2 euro = 4 euro).

Tabele podatkowa - silniki benzynowe

CO 2 (g/km)

                                           

Pojemność skokowa (cm 3 )

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

800

16

16

16

16

36

56

76

96

116

136

156

176

196

216

236

256

276

296

316

336

356

376

900

18

18

18

18

38

58

78

98

118

138

158

178

198

218

238

258

278

298

318

338

358

378

1000

20

20

20

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

1100

22

22

22

22

42

62

82

102

122

142

162

182

202

222

242

262

282

302

322

342

362

382

1200

24

24

24

24

44

64

84

104

124

144

164

184

204

224

244

264

284

304

324

344

364

384

1300

26

26

26

26

46

66

86

106

126

146

166

186

206

226

246

266

286

306

326

346

366

386

1400

28

28

28

28

48

68

88

108

128

148

168

188

208

228

248

268

288

308

328

348

368

388

1500

30

30

30

30

50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

370

390

1600

32

32

32

32

52

72

92

112

132

152

172

192

212

232

252

272

292

312

332

352

372

392

1700

34

34

34

34

54

74

94

114

134

154

174

194

214

234

254

274

294

314

334

354

374

394

1800

36

36

36

36

56

76

96

116

136

156

176

196

216

236

256

276

296

316

336

356

376

396

1900

38

38

38

38

58

78

98

118

138

158

178

198

218

238

258

278

298

318

338

358

378

398

2000

40

40

40

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

2100

42

42

42

42

62

82

102

122

142

162

182

202

222

242

262

282

302

322

342

362

382

402

2200

44

44

44

44

64

84

104

124

144

164

184

204

224

244

264

284

304

324

344

364

384

404

2300

46

46

46

46

66

86

106

126

146

166

186

206

226

246

266

286

306

326

346

366

386

406

2400

48

48

48

48

68

88

108

128

148

168

188

208

228

248

268

288

308

328

348

368

388

408

2500

50

50

50

50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

370

390

410

2600

52

52

52

52

72

92

112

132

152

172

192

212

232

252

272

292

312

332

352

372

392

412

2700

54

54

54

54

74

94

114

134

154

174

194

214

234

254

274

294

314

334

354

374

394

414

2800

56

56

56

56

76

96

116

136

156

176

196

216

236

256

276

296

316

336

356

376

396

416

2900

58

58

58

58

78

98

118

138

158

178

198

218

238

258

278

298

318

338

358

378

398

418

3000

60

60

60

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

420


Wskazówka:   Pogrubione liczby wskazują, że w tych przypadkach znajduje zastosowanie wyłącznie stawka podatkowa odniesiona do pojemności skokowej.

Pojazdy z silnikiem wysokoprężnym

Obowiązuje wzór do obliczeń:

  • 2 euro za gram CO 2 (powyżej limitu wolnego od podatku wynoszącego 120 g ) i
  • 9,50 euro za każde rozpoczęte 100 cm 3 pojemności skokowej.

Przegląd dla silników do 3000 cm 3 . Wartości CO 2 są podane z krokiem co dziesięć.

Obliczenie podatku:

  • Odczytać pojemność skokową w polu P1 dowodu rejestracyjnego pojazdu (zaokrąglić rozpoczęte 100 cm 3 )
  • Odczytać emisję CO 2 w polu V.7 dowodu rejestracyjnego pojazdu (np. przy 162 g/km do wartości tabeli przy 160 g/km dodać 2 g/km x 2 euro = 4 euro).

Tabela podatkowa - silnik wysokoprężny

CO 2 (g/km)

                                           

Pojemność skokowa (cm 3 )

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

800

76

76

76

76

96

116

136

156

176

196

216

236

256

276

296

316

336

356

376

396

416

436

900

86

86

86

86

106

126

146

166

186

206

226

246

266

286

306

326

346

366

386

406

426

446

1000

95

95

95

95

115

135

155

175

195

215

235

255

275

295

315

335

355

375

395

415

435

455

1100

105

105

105

105

125

145

165

185

205

225

345

265

285

305

325

345

365

385

405

425

445

465

1200

114

114

114

114

134

154

174

194

214

234

254

274

294

314

334

354

374

394

414

434

454

474

1300

124

124

124

124

144

164

184

204

224

244

264

284

304

324

344

364

384

404

424

444

464

484

1400

133

133

133

133

153

173

193

213

233

253

273

293

313

333

353

373

393

413

433

453

473

493

1500

143

143

143

143

163

183

203

223

243

263

283

303

323

343

363

383

403

423

443

463

483

503

1600

152

152

152

152

172

192

212

232

252

272

292

312

332

352

372

392

412

432

452

472

492

512

1700

162

162

162

162

182

202

222

242

262

282

302

322

342

362

382

402

422

442

462

482

502

522

1800

171

171

171

171

191

211

231

251

271

291

311

331

351

371

391

411

431

451

471

491

511

531

1900

181

181

181

181

201

221

241

261

281

301

321

341

361

381

401

421

441

461

481

501

521

541

2000

190

190

190

190

210

230

250

270

290

310

330

350

370

390

410

430

450

470

490

510

530

550

2100

200

200

200

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

500

520

540

560

2200

209

209

209

209

229

249

269

289

309

329

349

369

389

409

429

449

469

489

509

529

549

569

2300

219

219

219

219

239

259

279

299

319

339

359

379

399

419

439

459

479

499

519

539

559

579

2400

228

228

228

228

248

268

288

309

328

348

368

388

408

428

448

468

488

508

528

548

568

588

2500

238

238

238

238

258

278

298

318

338

358

378

398

418

438

458

478

498

518

538

558

578

598

2600

247

247

247

247

267

287

307

327

347

367

387

407

427

447

467

487

507

527

547

567

587

607

2700

257

257

257

257

277

297

317

337

357

377

397

417

437

457

477

497

517

537

557

577

597

617

2800

266

266

266

266

286

306

326

346

366

386

406

426

446

466

486

506

526

546

566

586

606

626

2900

276

276

276

276

296

316

336

356

376

396

416

436

456

476

496

516

536

556

576

596

616

636

3000

285

285

285

285

305

325

345

365

385

405

425

445

465

485

505

525

545

565

585

605

625

645


Wskazówka:   Pogrubione liczby wskazują, że w tych przypadkach znajduje zastosowanie wyłącznie stawka podatkowa odniesiona do pojemności skokowej.

Identyfikacja pojazdu

Prawidłowa identyfikacja pojazdu ma duże znaczenie przy przeprowadzaniu testu składu spalin. Przyporządkowanie do właściwej metody analizy spalin jest określone między innymi za pomocą tekstu i numeru klucza do pola 5 dowodu rejestracyjnego. Informuje on o rodzaju napędu i układzie zasilania silnika.

Dane w dowodzie rejestracyjnym dotyczące testu emisji spalin:

1. Tekst odn. pola 1
2. Nr klucza odn. pola 1
3. Tekst odn. pola 5
4. Nr klucza odn. pola 5

Object Number: 8036349  Size: DEFAULT
Powiększenie obrazu

Nowe dokumenty pojazdu

Od 01 października 2005 roku wszystkie nowo rejestrowane pojazdy mechaniczne, pojazdy z magazynu lub ponownie rejestrowane samochody używane otrzymują nowe zharmonizowane w UE dokumenty rejestracyjne. Część I dowodu rejestracyjnego zastępuje dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu. Niektóre dane identyfikacyjne pojazdu są umieszczone w innym miejscu niż w dotychczasowych dokumentach. Dane dotyczące poziomu emisji spalin dotychczas zawarte w polu 1 znajdują się teraz z polach 14 (tekst) (1) i 14.1 (kod) (2). Nowe numery kodowe są czterocyfrowe, przy czym zachowane są obie ostatnie cyfry dotychczasowego numeru, które są poprzedzone cyframi 04 (samochody osobowe) lub 06 (samochody ciężarowe). Dane zawarte dotychczas w polu 5 znajdują się teraz w polach P.3 (tekst) (3) i V.9 (klasa emisji substancji szkodliwych) (4).

Cyfry trzycyfrowych numerów kluczy identyfikacyjnych (TSN) zostały zamienione na litery. Ponieważ zmiana ta nastąpiła w ciągu roku modelowego, to w roku modelowym 2006 istnieją zarówno dotychczasowe, jak i nowe numery kluczy identyfikacyjnych. W poniższych tabelach podano oba numery. W przypadku modeli pojazdów Combo-C i Astra-H Caravan istnieje możliwość rejestracji tych pojazdów albo jako "pojazd uniwersalny", albo jako "limuzyna kombi". Odpowiednia klasyfikacja zależy od dopuszczalnej masy całkowitej, a w przypadku niektórych wersji silników - od wyposażenia.

Object Number: 10676870  Size: DEFAULT
Powiększenie obrazu
1. Pole 14 Tekst - poziom emisji spalin
2. Pole 14.1 Numer klucza (SN) poziomu emisji spalin
3. Pole P.3 Tekst - rodzaj paliwa lub źródło energii
4. Pole V.9 Klasa emisji substancji szkodliwych miarodajna dla homologacji pojazdu WE (pole występuje w przypadku nowych pojazdów)
5. Pole P.1 Pojemność skokowa (cm 3 )
6. Pole V.7 Emisja CO 2 (g/km)

Dane w dowodzie rejestracyjnym o emisji spalin (wybór)

Nr klucza odn. pola 1

Objaśnienia dot. pkt. 1

Objaśnienia dotyczące emisji spalin

****44

EURO 3 lub D3

Odpowiada dyrektywie WE w sprawie emisji spalin 98/69A ("EURO 3")

****45

EURO 3 lub D3 i pojazdy 5-litrowe

Odpowiada dyrektywie WE w sprawie emisji spalin 98/69A ("EURO 3") i emisji CO 2 w wysokości <= 120 g CO 2 /km (ok. 5 litrów/100 km)

****51

98/69/WE III; A

Odpowiada normie „EURO 3” dla samochodów osobowych z silnikiem wysokoprężnym o dopuszczalnej masie całkowitej > 2000 kg z > 6 miejscami siedzącymi i/lub pojazdów terenowych. Uwaga w dokumentach pojazdu pod numerem 33: „Pierwsza rejestracja do 01 stycznia 2003 roku”.

****53

EURO 4 oraz D4

Odpowiada dyrektywie WE w sprawie emisji spalin 98/69B przy trybie jazdy "EURO 4".

****55

EURO 4 lub D4 i pojazdy 3-litrowe

Odpowiada dyrektywie WE w sprawie emisji spalin 98/69B przy trybie jazdy "EURO 4" i emisji CO 2 - wynoszącej <= 90 g/km (ok. 3 litrów/100 km).

****62

EURO 4 lub D4

Odpowiada dyrektywie WE w sprawie gazów wydechowych 98/69B, o trybie jazdy "EURO 4", włącznie ze wszystkimi przewidywanymi wymaganiami zgodnie z "EURO 4".

****63

EURO 4 lub D4 i pojazdy 5-litrowe

Odpowiada dyrektywie WE w sprawie emisji spalin 98/69B przy trybie jazdy "EURO 4" i emisji CO 2 wynoszącej <= 120 g/km (ok. 5 litrów/100 km), włącznie ze wszystkimi przewidywanymi wymaganiami zgodnie z "EURO 4".

35A0

EURO 5; A; PI/CI; M, N1 I

Odpowiada normie emisji spalin WE 715/2007 i środkom wykonawczym WE 692/2008, silniki benzynowe i wysokoprężne, z wyjątkiem zmodyfikowanej metody pomiarowej masy cząstek i liczby cząstek oraz testu emisji spalin w niskiej temperaturze otoczenia w pojazdach Flexfuel z biopaliwem

35B0

EURO 5; B; CI; M1sozE bezM1G

Odpowiada normie emisji spalin WE 715/2007 i środkom wykonawczym WE 692/2008, tylko silniki wysokoprężne, z wyjątkiem zmodyfikowanej metody pomiarowej masy cząstek i liczby cząstek oraz testu emisji spalin w niskiej temperaturze otoczenia w pojazdach Flexfuel z biopaliwem, pojazdów przeznaczonych do zaspokajania szczególnych potrzeb społecznych (np. karetki) (ostatnia data rejestracji 31 grudnia 2012 roku)

35C0

EURO 5; C; CI; M1GsozE

Odpowiada normie emisji spalin WE 715/2007 i środkom wykonawczym WE 692/2008, tylko silniki wysokoprężne, z wyjątkiem zmodyfikowanej metody pomiarowej masy cząstek i liczby cząstek oraz testu emisji spalin w niskiej temperaturze otoczenia w pojazdach Flexfuel z biopaliwem, pojazdów przeznaczonych do zaspokajania szczególnych potrzeb społecznych (np. karetki) (ostatnia data rejestracji 31 sierpnia 2012 roku)

36NO do 36YO

EURO 6

Odpowiada normie emisji spalin WE 715/2007 i środkom wykonawczym WE 692/2008


Dane w dowodzie rejestracyjnym o emisji spalin i tworzeniu mieszanki

Wybór najważniejszych numerów kluczy dla rodzajów napędu

Nr klucza odn. pola 5

Objaśnienia dot. pola 5

Rodzaj napędu/silnika

4

OTTO/OBD

Silnik benzynowy z OBD 3)

5

OTTO-D/OBD

Silnik benzynowy z wtryskiem bezpośrednim oraz OBD

51

OTTO/GKAT

Silnik benzynowy 4) GKAT

 

 

 

2

DIESEL

Silnik diesel

15

D-D/OBD

Silnik diesel z wtryskiem bezpośrednim oraz OBD

22

DIESEL-D

Silnik diesel z wtryskiem bezpośrednim

     

12

Gaz o wysokim ciśnieniu

Gaz o wysokim ciśnieniu


Wybór najważniejszych numerów kluczy dla rodzajów napędu w nowych dokumentach pojazdu

Nr klucza odn. pola P.3

Objaśnienia dot. pola P.3

Rodzaj napędu/silnika

0001

BENZYNA

Silnik benzynowy

0002

DIESEL

Silnik diesel

0003

WIELOPALIWOWY

Silnik wielopaliwowy

0004

ELEKTRYCZNY

Silnik ELEKTRYCZNY

0005

GAZ PŁYNNY (LPG)

Silnik LPG

0006

BENZYNA / GAZ PŁYNNY (LPG)

Silnik benzynowy/LPG

0007

BENZYNA / GAZ ZIEMNY SPR.

Silnik benzynowy/CNG

0008

HYBR. BENZYNA / E

Silnik hybrydowy

0009

GAZ ZIEMNY NG

Silnik CNG

0010

HYBR. DIESEL / E

Silnik hybrydowy


Numer kodowy modelu (SN) i numer producenta/kodu typu (HSN/TSN)

Model

Silnik

Oznaczenie silnika

Pojemność

Moc 5) / 6)

Norma dotycząca spalin

Nr klucza

Wersja

Sam. osob.

Oznaczenie

 

[cm 3 ]

[kW]

 

Sam. osob.

Sam. dostawczy

HSN/TSN

Agila

Z 10 XEP

1.0 TWINPORT ECOTEC

998

44

EURO 4

0462

 

0035/517

 

Z 12 XEP

1.2 TWINPORT ECOTEC

1229

59

EURO 4

0462

 

0035/533

 

Z 13 DT

1.3 CDTI ECOTEC

1248

51

EURO 4

0462

 

0035/518

Agila-B

K 10 B

1.0 ecoFlex

996

48EURO 4

EURO 4

0462

 

0035/AIM

K 10 B LPG

1.0 LPG ecoFlex

997

48

EURO 4

0462

 

0035/AKR

K 12 B

1.2

1242

63

EURO 4

0462

 

0035/AIN

K 12 B LPG

1.2 LPG

1242

63

EURO 4

0462

 

0035/AKS

D 13 A

1.3 CDTI ecoFlex

1248

55

Euro 4

0462

 

0035/AIO

Z 13 DTJ

1.3 CDTI ecoFlex

1248

55

Euro 4

0462

   

Corsa-C

Z 10 XEP ECO

1.0 TWINPORT ECOTEC

998

44

EURO 4, 5L

0463

 

0035/519

 

Z 10 XEP

1.0 TWINPORT ECOTEC

998

44

EURO 4

0462

 

0035/519

 

Z 12 XEP

1.2 TWINPORT ECOTEC

1229

59

EURO 4

0462

 

0035/534

0035/117

0035/AFE

 

Z 14 XE

1.4 16V ECOTEC

1389

66

EURO 3 + D4

0453

 

0035/396

 

Z 14 XEP

1.4 TWINPORT ECOTEC

1364

66

EURO 4

0462

 

0035/521

0035/114

0035/AFB

 

Z 18 XE

1.8 16V ECOTEC

1796

92

EURO 4

0462

 

0035/420

 

Z 13 DT

1.3 CDTI ECOTEC

1248

51

EURO 4

0462

 

0035/520

0035/115

0035/AFC

 

Z 17 DTH

1.7 CDTI ECOTEC

1686

74

EURO 4

0462

 

0035/522

0035/116

0035/AFD

Corsa-D

Z 10 XEP

1.0 TWINPORT ECOTEC

998

44

EURO 4

0462

 

0035/AFO

 

Z 12 XEP

1.2 TWINPORT ECOTEC

1229

59

EURO 4

0462

 

0035/AFQ

 

Z 12 XEP LPG

1.2 LPG ecoFlex

1229

55 / 59

EURO 4

0462

 

0035/AKH

 

Z 14 XEP

1.4 TWINPORT ECOTEC

1364

66

EURO 4

0462

 

0035/AFR

 

Z 14 XEP LPG

1.4 LPG ecoFlex

1364

65 / 66

EURO 4

0462

 

0035/AKI

 

Z 16 LER

1.6 Turbo ECOTEC

1598

141

EURO 4

0462

 

0035/AHA

 

Z 16 LEL

1.6 Turbo ECOTEC

1598

110

EURO 4

0462

 

0035/AHU

 

Z 13 DTH

1.3 CDTI ECOTEC

1248

66

EURO 4

0462

 

0035/AFT

 

Z 13 DTJ

1.3 CDTI ECOTEC

1248

55

EURO 4

0462

 

0035/AFS

 

Z 13 DTR

1.3 CDTI ECOTEC

1248

70

EURO4

0462

 

0035/AKE

 

Z 17 DTR

1.7 CDTI ECOTEC

1686

92

EURO 4

0462

 

0035/AGW

Combo-C

Z 14 XEP

1.4 TWINPORT ECOTEC

1364

66

EURO 4

0462

 

0035/535

0035/AET 7)

0035/096

0035/AEW

0035/AEU 8)

 

Z 16 YNG

1.6 CNG ECOTEC

1598

71 9)

EURO 3 + D4

0453

 

0035/112

0035/113

 

Z 16 YNG

1.6 CNG ECOTEC

1598

69 10)

EURO 4

0462

 

0035/AFY

0035/AGB

 

Z 13 DT

1.3 CDTI ECOTEC

1248

51

EURO 3

0444

 

0035/536

0035/097

0035/AEX

 

Z 13 DTJ

1.3 CDTI ECOTEC

1248

55

EURO 4

0462

 

0035/AAP 7)  

0035/AEZ

0035/AAQ 8)  

 

Z 17 DTH

1.7 CDTI ECOTEC

1686

74

EURO 4

0462

 

0035/537

0035/AEV

0035/098

0035/AEY

0035/AJQ

Combo-C Van

Z 14 XEP

1.4 TWINPORT ECOTEC

1364

66

98/69/WE I, B

 

0635

patrz Combo-C

 

Z 16 YNG

1.6 CNG ECOTEC

1598

71 / 69

98/69/WE I, B

 

0635

patrz Combo-C

 

Z 13 DT

1.3 CDTI ECOTEC

1248

51

98/69/WE II, A

 

0644

patrz Combo-C

 

Z 13 DTJ

1.3 CDTI ECOTEC

1248

55

98/69/WE II, B

 

0645

patrz Combo-C

 

Z 17 DTH

1.7 CDTI ECOTEC

1686

74

98/69/WE II, B

 

0645

patrz Combo-C

Meriva

Z 14 XEP

1.4 TWINPORT ECOTEC

1364

66

EURO 4

0462

 

0035/538

0035/AAU

 

Z 14 XEP LPG

1.4 LPG ecoFlex

1364

66

EURO 4

0462

 

0035/AKJ

 

Z 16 XE

1.6 16V ECOTEC

1598

74

EURO 4

0462

 

0035/482

0035/AAV

 

Z 16 XEP

1.6 TWINPORT ECOTEC

1598

77

EURO 4

0462

 

0035/AAB

 

Z 16 LET

1.6 Turbo ECOTEC

1598

132

EURO 4

0462

 

0035/AAA

 

Z 18 XE

1.8 16V ECOTEC

1796

92

EURO 4

0462

 

0035/483

0035/AAW

 

Z 13 DT

1.3 CDTI ECOTEC

1248

51

EURO 3

0444

 

0035/543

 

Z 13 DTJ

1.3 CDTI ECOTEC

1248

55

EURO 4

0462

 

0035/AAC

 

Y 17 DT

1.7 DTI 16V ECOTEC

1686

55

EURO 3

0444

 

0035/484

 

Z 17 DT

1.7 CDTI ECOTEC

1686

74

EURO 4

0462

 

0035/AAS

 

Z 17 DTH

1.7 CDTI ECOTEC

1686

74

EURO 4

0462

 

0035/516

0035/AAS

 

Z 17 DTR

1.7 CDTI ECOTEC

1686

92

EURO 4

0462

 

0035/AGX

Tigra-B

Z 14 XEP

1.4 TWINPORT ECOTEC

1364

66

EURO 4

0462

 

0035/037

0035/AGN

 

Z 18 XE

1.8 16V ECOTEC

1796

92

EURO 4

0462

 

0035/038

0035/AGZ

 

Z 13 DT

1.3 CDTI ECOTEC

1248

51

EURO 4

0462

 

0035/099

0035/AGL

Astra-G

Caravan + Coupe + Cabrio

Z 16 XE

1.6 16V ECOTEC

1598

74

EURO 3 + D4

0453

 

0035/353

0035/428

0035/423

 

Z 16 XEP

1.6 16V TWINPORT ECOTEC

1598

76

EURO 4

0462

 

0035/477

0035/473

0035/472

 

Z 16 YNG

1.6 16V CNG ECOTEC

1598

71

EURO 3 + D4

0453

 

0035/012

 

Z 18 XE

1.8 16V ECOTEC

1796

92

EURO 3 + D4

0453

 

0035/411

0035/398

0035/422

Coupe

Z 18 XEL

1.8 16V ECOTEC

1796

85

EURO 3 + D4

0453

 

0035/385

Caravan + Coupe + Cabrio

Z 20 LET

2.0 Turbo 16V ECOTEC

1998

147

EURO 4

0462

 

0035/478

0035/475

0035/474

 

Z 22 SE

2.2 16V ECOTEC

2198

108

EURO 4

0462

 

0035/391

0035/392

0035/421

 

Y 22 DTR

2.2 DTI 16V ECOTEC

2172

86 /

92

EURO 3

0444

 

0035/464

0035/467

0035/466

Astra Classic II

Z 12 XE

1.2 16V

1199

55

EURO 4

0462

 

0035/403

0035/406

 

Z 14 XE

1.4 16V

1389

66

EURO 3 + D4

0453

 

0035/361

0035/343

0035/351

 

Z 14 XEP

1.4 TWINPORT ECOTEC

1364

66

EURO 4

0462

 

0035/361

0035/AHV

0035/AHY

0035/AIB

 

Z 16 XE

1.6 16V ECOTEC

1598

74

EURO 3 + D4

0453

 

0035/363

0035/345

 

Z 16 XEP

1.6 16V TWINPORT ECOTEC

1598

76

EURO 4

0462

 

0035/476

0035/470

 

Z 18 XE

1.8 16V ECOTEC

1796

92

EURO 3 + D4

0453

 

0035/405

0035/408

55 kW = wersja dla danego kraju

Z 17 DTL

1.7 DTI ECOTEC

1686

59 / 55

EURO 4

0462

 

0035/495

0035/497

0035/380

0035/378

Astra-H

Sedan 5-drzwiowy + Caravan + GTC + Cabrio

Z 14 XEL

1.4 16V TWINPORT ECOTEC

1364

55

EURO 4

0462

 

0035/036

0035/ADA

0035/040

0035/ADN 7)  

0035/ADO 8)  

0035/553 11)

0035/AEC 11)  

0035/564 11)  

 

Z 14 XEP

1.4 TWINPORT ECOTEC

1364

66

EURO 4

0462

 

0035/031

0035/ADB

0035/041

0035/ADP 7)  

0035/ADQ 8)  

0035/546 11)  

0035/AED 11)  

0035/557 11)  

 

Z 14 XEP LPG

1.4 LPG

1364

66

EURO 4

0462

 

0035/AKK

 

Z 16 XE1

1.6 16V TWINPORT ECOTEC

1598

77

EURO 4

0462

 

0035/ADC

0035/AAM

0035/ADR 7)  

0035/ADS 8)  

0035/AEE 11)  

 

Z 16 XEP

1.6 16V TWINPORT ECOTEC

1598

77

EURO 4

0462

 

0035/033

0035/ADC

0035/AAM

0035/042

0035/ADR 7)  

0035/ADS 8)  

0035/547 11)  

0035/AEE 11)  

0035/558 11)  

 

Z 16 XER

1.6 16V ECOTEC

1598

85

EURO 4

0462

 

0035/AHG

0035/AHB

0035/AHD 7)  

0035/AHE 8)  

0035/AHI 11)  

 

Z 16 XER LPG

1.6 LPG

1598

85

EURO 4

0462

 

0035/ALE

 

Z 16 LET

1.6 Turbo ECOTEC

1598

132

EURO 4

0462

 

0035/AHH

0035/AHC

0035/AHF 7)  

0035/AHJ 11)  

 

Z 18 XE

1.8 16V ECOTEC

1796

92

EURO 4

0462

 

0035/034

0035/ADD

0035/043

0035/ADT 7)  

0035/ADU 8)  

0035/548 11)  

0035/AEF 11)  

0035/559 11)  

 

Z 18 XER

1.8 16V ECOTEC

1796

103

EURO 4

0462

 

0035/AAZ

0035/AAN

0035/ADV 7)  

0035/AAY 8)  

0035/ABA

 

Z 20 LEH

2.0 Turbo ECOTEC

1998

177

EURO 4

0462

 

0035/568 11)  

0035/AEJ 11)  

 

Z 20 LEL

2.0 Turbo ECOTEC

1998

125

EURO 4

0462

 

0035/035

0035/ADE

0035/AAO

0035/044

0035/ADW 8)  

0035/551 11)  

0035/AEG 11)  

0035/562 11)  

 

Z 20 LER

2.0 Turbo ECOTEC

1998

147

EURO 4

0462

 

0035/039

0035/ADF

0035/AAK

0035/045

0035/ADX 8)  

0035/552 11)  

0035/AEH 11)  

0035/563

0035/AKD

 

Z 13 DTH

1.3 CDTI ECOTEC

1248

66

EURO 4

0462

 

0035/541

0035/ACU

0035/542

0035/ADG 7)  

0035/556 11)  

0035/AEI 11)  

0035/567 11)  

 

Z 17 DTL

1.7 CDTI ECOTEC

1686

59

EURO 4

0462

 

0035/030

0035/ACV

0035/046

0035/ADH 7)  

0035/549 11)  

0035/ADY 11)  

0035/560 11)  

 

Z 17 DTH

1.7 CDTI ECOTEC

1686

74

EURO 4

0462

 

0035/032

0035/ACW

0035/047

0035/ADI 7)  

0035/ADJ 8)  

0035/550 11)  

0035/ADZ 11)  

0035/561 11)  

 

Z 17 DTJ

1.7 CDTI ECOTEC

1686

81

EURO 4

0462

 

0035/AIZ 8)  

 

A 17 DTJ

1.7 CDTI ECOTEC

1686

81

EURO 5

35A0

 

0035/AHK

0035/AHO 7)  

0035/AHM 11)  

0035/AKQ

 

Z 17 DTR

1.7 CDTI ECOTEC

1686

92

EURO 4

0462

 

0035/AHL

0035/AHP 7)  

0035/AHN 11)  

0035/AJZ

 

Z 19 DT

1.9 CDTI ECOTEC

1910

88

EURO 4

0462

 

0035/539

0035/ACY

0035/048

0035/ADL 8)  

0035/554 11)  

0035/AEA 11)  

 

Z 19 DTL

1.9 CDTI ECOTEC

1910

74

EURO 4

0462

 

0035/570

0035/ACX

0035/571

0035/ADK 8)  

0035/569 11)  

0035/AEK 11)  

0035/AKA

 

Z 19 DTH 88

1.9 CDTI 16V ECOTEC

1910

88

EURO 4

0462

 

0035/539

0035/ACY

0035/048

0035/ADL 8)  

0035/554 11)  

0035/AEA 11)  

0035/565 11)  

0035/AKB

 

Z 19 DTH 110

1.9 CDTI 16V ECOTEC

1910

110

EURO 4

0462

 

0035/540

0035/ACZ

0035/AAL

0035/049

0035/ADM 8)  

0035/555 11)  

0035/AEB 11)  

0035/566 11)  

0035/AKC

Astra-J

A 14 XEL

1.4 ecoFlex

1398

64

EURO 5

35A0

 

0035/

 

A 14 XER

1.4 ecoFlex

1364

74

EURO 5

35A0

 

0035/AKY

 

A 14 NET

1.4 Turbo ECOTEC

1364

103

EURO 5

35A0

 

0035/AKZ

 

A 16 XER

1.6 ECOTEC

1598

85

EURO 5

35A0

 

0035/AKL

 

A 16 LET

1.6 Turbo ECOTEC

1598

132

EURO 5

35A0

 

0035/AKM

 

A 13 DTE

1.3 CDTI ecoFlex

1248

70

EURO 5

35A0

 

0035/ALA

 

A 17 DTJ

1.7 CDTI ECOTEC

1686

81

EURO 5

35A0

 

0035/AKN

 

A 17 DTR

1.7 CDTI ECOTEC

1686

92

EURO 5

35A0

 

0035/AKO

 

A 20 DTH

2.0 CDTI ECOTEC

1956

118

EURO 5

35A0

 

0035/AKP

Zafira-A

Z 16 YNG

1.6 16V CNG ECOTEC

1598

71

EURO 3 + D4

0453

 

0035/442

 

Z 16 XE

1.6 16V ECOTEC

1598

74

EURO 3 + D4

0453

 

0035/373

 

Z 18 XE

1.8 16V ECOTEC

1796

92

EURO 3 + D4

0453

 

0035/400

 

Z 20 LET

2.0 Turbo ECOTEC

1998

147

EURO 4

0462

 

0035/479

 

Z 22 SE

2.2 16V ECOTEC

2198

108

EURO 4

0462

 

0035/402

 

Y 20 DTH

2.0 DTI 16V ECOTEC

1995

74

EURO 3

0444

 

0035/401

 

Y 22 DTR

2.2 DTI 16V ECOTEC

2172

92

EURO 3

0444

 

0035/443

Zafira-B

Z 16

XNT

1.6 CNG Turbo ECOTEC

1598

110

EURO 4

0462

 

0035/AIY

 

Z 16 YNG

1.6 16V CNG ECOTEC

1598

69

EURO 4

0462

 

0035/AFA

 

Z 16 XE1

1.6 16V TWINPORT ECOTEC

1598

77

EURO 4

0462

 

0035/AEO

 

Z 16 XEP

1.6 16V TWINPORT ECOTEC

1598

77

EURO 4

0462

 

0035/100

0035/AEO

 

Z 16 XER

1.6 16V ECOTEC

1598

85

EURO 4

0462

 

0035/AIJ

 

Z 18 XER

1.8 16V ECOTEC

1796

103

EURO 4

0462

 

0035/101

0035/AER

 

Z 18 XER LPG

1.8 LPG

1796

103

EURO 4

0462

 

0035/ALD

 

Z 20 LEH

2.0 Turbo ECOTEC

1998

177

EURO 4

0462

 

0035/107

0035/AES

 

Z 20 LER

2.0 Turbo ECOTEC

1998

147

EURO 4

0462

 

0035/103

0035/AEQ

 

Z 22 YH

2.2 direct ECOTEC

2198

110

EURO 4

0462

 

0035/102

0035/AEP

 

A 17 DTJ

1.7 CDTI ECOTEC

1686

81

Euro 4

0462

 

0035/AIK

 

A 17 DTR

1.7 CDTI ECOTEC

1686

92

Euro 4

0462

 

0035/AIL

 

Z 19 DT

1.9 CDTI ECOTEC

1910

88

EURO 3 12)

0444

 

0035/105

         

EURO 4 13)

0462

 

0035/AEM

 

Z 19 DTL

1.9 CDTI ECOTEC

1910

74

EURO 3 14)

0444

 

0035/104

         

EURO 4 15)

0462

 

0035/AEL

 

Z 19 DTH

1.9 CDTI 16V ECOTEC

1910

110

EURO 3 16)

0444

 

0035/106

         

EURO 4 17)

0462

 

0035/AEN

Vectra-C

Z 16 XE

1.6 16V ECOTEC

1598

74

EURO 4

0462

 

0035/070

0035/071

0035/ABK

0035/ABX

 

Z 16 XEP

1.6 16V TWINPORT ECOTEC

1598

77

EURO 4

0462

 

0035/AAD

0035/AAE

0035/AAX

 

Z 18 XEL

1.8 16V ECOTEC

1796

81

EURO 4

0462

 

0035/076

0035/077

0035/ABM

0035/ABZ

 

Z 18 XE

1.8 16V ECOTEC

1796

90

EURO 4

0462

 

0035/074

0035/075

0035/060

0035/ABL

0035/ABY

0035/ACK

 

Z 18 XER

1.8 16V ECOTEC

1796

103

EURO 4

0462

 

0035/AAG

0035/AAF

0035/AAJ

 

Z 20 NET

2.0 Turbo ECOTEC

1998

129

EURO 4

0462

 

0035/088

0035/089

0035/062

0035/ABP

0035/ACC

0035/ACL

 

Z 22 SE

2.2 16V ECOTEC

2198

108

EURO 4

0462

 

0035/082

0035/083

0035/ABN

0035/ACA

 

Z 22 YH

2.2 direct ECOTEC

2198

114

EURO 4

0462

 

0035/094

0035/095

0035/063

0035/ABO

0035/ACB

0035/ACM

 

Z 28 NEL

2.8 V6 Turbo ECOTEC

2792

169

EURO 4

0462

 

0035/119

0035/122

0035/128

0035/ABU

0035/ACH

0035/ACR

 

Z 28 NET

2.8 V6 Turbo ECOTEC

2792

184

EURO 4

0462

 

0035/118

0035/121

0035/127

0035/ABW

0035/ACJ

0035/ACS

 

Z 28 NET

2.8 V6 Turbo "OPC"

2792

188

EURO 4

0462

 

0035/120

0035/123

0035/129

0035/ABV

0035/ACI

0035/ACT

 

Z 28 NET

2.8 V6 Turbo "OPC"

2792

206

EURO 4

0462

 

0035/AGY

0035/AGA

 

Z 32 SE

3.2 V6 ECOTEC

3175

155

EURO 4

0462

 

0035/084

0035/085

0035/064

 

Y 19 DT

1.9 CDTI ECOTEC

1910

88

EURO 3 18)

0444

 

0035/090

0035/091

 

Y 19 DTL

1.9 CDTI ECOTEC

1910

74

EURO 3 19)

0444

 

0035/108

 

Y 19 DTH

1.9 CDTI 16V ECOTEC

1910

110

EURO 3 20)

0444

 

0035/092

 

Z 19 DT

1.9 CDTI ECOTEC

1910

88

EURO 4 21)

0462

 

0035/068

0035/ABR

0035/ACE

0035/ACN

 

Z 19 DTL

1.9 CDTI ECOTEC

1910

74

EURO 4 22)

0462

 

0035/109

0035/111

0035/ABS

0035/ACF

0035/ACO

 

Z 19 DTH

1.9 CDTI 16V ECOTEC

1910

110

EURO 4 23)

0462

 

0035/093

0035/069

0035/ABT

0035/ACG

0035/ACP

 

Y 20 DTH

2.0 DTI 16V ECOTEC

1995

74

EURO 3

0444

 

0035/072

0035/073

0035/065

 

Y 22 DTR

2.2 DTI 16V ECOTEC

2172

86 /

92

EURO 3

0444

 

0035/080

0035/081

0035/067

0035/078

0035/079

0035/066

 

Y 30 DT

3.0 V6 CDTI ECOTEC

2958

130

EURO 3

0444

 

0035/086

0035/087

0035/061

 

Z 30 DT

3.0 V6 CDTI ECOTEC

2958

135

EURO 4

0462

 

0035/130

0035/131

0035/133

0035/ABQ

0035/ACD

0035/ACQ

Signum

Z 18 XE

1.8 16V ECOTEC

1796

90

EURO 4

0462

 

0035/050

0035/ABB

 

Z 18 XER

1.8 16V ECOTEC

1796

103

EURO 4

0462

 

0035/AAH

 

Z 20 NET

2.0 Turbo ECOTEC

1998

129

EURO 4

0462

 

0035/052

0035/ABD

 

Z 22 YH

2.2 direct ECOTEC

2198

114

EURO 4

0462

 

0035/053

0035/ABC

 

Z 28 NEL

2.8 V6 Turbo ECOTEC

2792

169

EURO 4

0462

 

0035/125

0035/ABI

 

Z 28 NET

2.8 V6 Turbo ECOTEC

2792

184

EURO 4

0462

 

0035/124

0035/ABJ

 

Z 32 SE

3.2 V6 ECOTEC

3175

155

EURO 4

0462

 

0035/054

 

Y 19 DT

1.9 CDTI ECOTEC

1910

88

EURO 3 18)  

0444

 

0035/058

 

Y 19 DTL

1.9 CDTI ECOTEC

1910

74

EURO 3 24)

0444

 

0035/110

 

Y 19 DTH

1.9 CDTI 16V ECOTEC

1910

110

EURO 3 20)  

0444

 

0035/059

 

Z 19 DT

1.9 CDTI ECOTEC

1910

88

EURO 4 25)

0462

 

0035/ABE

 

Z 19 DTL

1.9 CDTI ECOTEC

1910

74

EURO 4 26)

0462

 

0035/ABF

 

Z 19 DTH

1.9 CDTI 16V ECOTEC

1910

110

EURO 4 27)

0462

 

0035/ABG

 

Y 20 DTH

2.0 DTI 16V ECOTEC

1995

74

EURO 3

0444

 

0035/055

 

Y 22 DTR

2.2 DTI 16V ECOTEC

2172

86 /

92

EURO 3

0444

 

0035/057

0035/056

 

Y 30 DT

3.0 V6 CDTI ECOTEC

2958

130

EURO 3

0444

 

0035/051

 

Z 30 DT

3.0 V6 CDTI ECOTEC

2958

135

EURO 4

0462

 

0035/132

0035/ABH

Insignia

A 16 LET

1.6 Turbo ECOTEC

1598

132

EURO5

35A0

 

0035/AJC

0035/AKF

 

A 16 XER

1.6 16V ECOTEC

1598

85

EURO 5

35A0

 

0035/AIQ

0035/AJR

 

A 18 XER

1.8 16V ECOTEC

1796

103

EURO5

35A0

 

0035/AIR

0035/AJS

 

A 20 NHT

2.0 Turbo ECOTEC

1998

162

EURO5

35A0

 

0035/AIS

   

2.0 Turbo ECOTEC AWD

         

0035/AIT

0035/AJX

 

A 28 NET

2.8 V6 Turbo ECOTEC

2792

191

EURO5

35A0

 

0035/AIU

0035/AJY

 

A 28 NER

2.8 V6 Turbo ECOTEC AWD

2792

239

EURO5

35A0

 

0035/AKT

 

A 20 DTC

2.0 CDTI 16V ECOTEC

1956

81

EURO5

35A0

 

0035/AIV

0035/AJT

 

A 20 DTJ

2.0 CDTI 16V ECOTEC

1956

96

EURO5

35A0

 

0035/AIW

 

A 20 DTH

2.0 CDTI EcoFlex

1956

96

EURO5

35A0

 

0035/AJU

0035/AJN

0035/AIW

 

A 20 DTH

2.0 CDTI 16V ECOTEC

1956

118

EURO5

35A0

 

0035/AIX

 

A 20 DTR

2.0 CDTI 16V ECOTEC

1956

140

EURO5

35A0

 

0035/AJD

0035/AKW

   

2.0 CDTI 16V ECOTEC AWD

         

0035/AKX

Insignia Sports Tourer

A 16 LET

1.6 Turbo ECOTEC

1598

132

EURO5

35A0

 

0035/AJK

 

A 16 XER

1.6 16V ECOTEC

1598

85

EURO 5

35A0

 

0035/AJF

 

A 18 XER

1.8 16V ECOTEC

1796

103

EURO5

35A0

 

0035/AJG

 

A 20 NHT

2.0 Turbo ECOTEC

1998

162

EURO5

35A0

 

0035/AJH

   

2.0 Turbo ECOTEC AWD

         

0035/AJI

 

A 28 NET

2.8 V6 Turbo ECOTEC

2792

191

EURO5

35A0

 

0035/AJJ

 

A 28 NER

2.8 V6 Turbo ECOTEC AWD

2792

239

EURO5

35A0

 

0035/AKU

0035/AKV

 

A 20 DTC

2.0 CDTI 16V ECOTEC

1956

81

EURO5

35A0

 

0035/AJL

 

A 20 DTJ

2.0 CDTI 16V ECOTEC

1956

96

EURO5

35A0

 

0035/AJN

 

A 20 DTH

2.0 CDTI EcoFlex

1956

96

EURO5

35A0

 

0035/AJU

0035/AJN

0035/AIW

 

A 20 DTH

2.0 CDTI 16V ECOTEC

1956

118

EURO5

35A0

 

0035/AJM

 

A 20 DTR

2.0 CDTI 16V ECOTEC

1956

140

EURO5

35A0

 

0035/AJO

Speedster

Z 20 LET

2.0 16V Turbo ECOTEC

1998

147

EURO 3 + D4

0453

 

0035/493

Opel GT

Z 20 NHH

2.0 Turbo ECOTEC

1998

194

EURO 4

0462

 

1006/AAQ

Antara

Z 24 XE

2.4 ECOTEC

2405

103

EURO 4

0462

 

0035/AFV

 

Z 32 SE

3.2 V6 ECOTEC

3195

167

EURO 4

0462

 

0035/AFW

 

Z 20 DM

2.0 CDTI ECOTEC

1991

93

98/69/WE III, B

0469

 

0035/AHQ

 

Z 20 DMH

2.0 CDTI ECOTEC

1991

110

98/69/WE III, B

0469

 

0035/AFX

0035/AKG

Vivaro

F4R L720

2.0 16V DOHC

1998

88

98/69/WG III, A

0451

0654

0035/006 28)

0035/440 29)

0035/441 30)

0035/508 31)

0035/509 32)

0035/AFH 28)  

 

F4R H820

2.0 16V DOHC

1998

86

EURO 4

0469

0655

0035/AGU 28)  

0035/AGI 29)  

0035/AGJ 30)  

0035/AGJ 31)  

0035/AGJ 32)  

0035/AGQ 33)

 

F9Q U762

1.9 CDI

1870

60

98/69/WG III, A

 

0654

0035/001 28)  

0035/431 29)  

0035/432 30)  

0035/510 31)  

0035/511 32)  

0035/AFF 28)  

 

F9Q U760

1.9 CDTI

1870

74

98/69/WG III, A

 

0654

0035/002 28)  

0035/429 29)  

0035/430 30)  

0035/512 31)  

0035/513 32)  

0035/AFG 28)  

0035/AGG 29)  

0035/AGH 30)  

0035/AGH 31)  

0035/AGH 32)  

 

M9R E780

2.0 CDTI

1995

66

EURO 4

0469

0655

0035/AGS 28)  

0035/AGC 29)  

0035/AGD 30)  

0035/AGD 31)  

0035/AGD 32)  

0035/AGO 33)  

 

M9R E780

2.0 CDTI

1995

84

EURO 4

0469

0655

0035/AGT 28)  

0035/AGE 29)  

0035/AGF 30)  

0035/AGF 31)  

0035/AGF 32)  

0035/AGP 33)  

 

G9U B730

2.5 CDTI

2463

99

98/69/WG III, A

 

0654

0035/010 28)  

0035/506 29)  

0035/507 30)  

0035/514 31)  

0035/515 32)  

0035/AFI 28)  

 

G9U B630

2.5 CDTI

2463

84

EURO 4

0469

0655

0035/ 33)  

 

G9U B630

2.5 CDTI

2464

107

EURO 4

0469

0655

0035/AGV 28)  

0035/AGK 29)  

0035/AGM 30)  

0035/AGM 31)  

0035/AGM 32)  

0035/AGR 33)  

Movano 34)

F9Q W774

1.9 CDTI

1870

60

98/69/WG III, A

0451

0654

3041/305 35)

3041/516 36)

3041/AAD 36)  

 

G9T F750

2.2 CDTI

2188

66

98/69/WG III, A

0451

0654

3041/303 35)  

 

G9U A754

2.5 DTI / CDTI

2463

73 /

84

1999/96/WE, A, GKL G1

 

0671

3041/313 35)  

3041/522 36)  

3041/524 37)

3041/526 38)

3041/530 39)

3041/529 40)

3041/AAE 36)  

3041/AAN 41) 37)  

3041/AAH 41)   38)  

3041/AAO 42) 37)  

3041/AAI 42)   38)  

3041/AAC 40)  

 

G9U B632

2.5 CDTI

2464

84

EURO 4

0469

0655

3041/304 35)  

3041/517 36)  

3041/519 37)  

3041/518 38)  

3041/520 39)  

3041/528 40)  

3041/AAF 36)  

3041/AAP 40)   37)  

3041/AAJ 40)   38)  

3041/AAQ 42)   37)  

3041/AAK 42)   38)  

3041/AAA 40)  

 

G9U B632

2.5 CDTI

2464

107

EURO 4

0469

0655

0035/AAY 29)   35)  

0035/AAX 30)   35)  

3041/ABM 41)   37)  

3041/ABG 41)   38)  

3041/ABN 42)   37)  

3041/ABH 42)   38)  

3041/ABB 40)  

 

G9U A650

2.5 CDTI

2464

74

EURO 4

0469

0655

0035/AAU 29)   35)  

3041/AAZ 40)  

0035/AAT 30)   35)  

3041/ABI 41)   37)  

3041/ABC 41)   38)  

3041/ABJ 42)   37)  

3041/ 42)   38)  

 

G9U A650

2.5 CDTI

2464

88

EURO 4

0469

0655

0035/AAW 29)   35)  

3041/ABA 40)  

0035/AAV 30)   35)  

3041/ABK 41)   37)  

3041/ABE 41)   38)  

3041/ABL 42)   37)  

3041/ABF 42)   37)  

 

ZD3 A200

3.0 CDTI

2953

100

98/69/WG III, A

0451

 

3041/312 35)  

3041/527 40)  

3041/AAB 40)  

 

ZD3 A202

3.0 CDTI

2953

100

98/69/WG III, A

 

0671

3041/AAG 36)  

3041/521 36)  

3041/523 37)  

3041/525 38)  

3041/531 39)  

3041/AAG 36)  

3041/AAR 41)   37)  

3041/AAL 41)   38)  

3041/AAS 42)   37)  

3041/AAM 42)   38)  


Oznaczenie silnika

Przy oznaczaniu silników wyróżnia się do 5 typowych cech dotyczących rodzaju konstrukcji, które wyjaśnione są poniżej na 2 przykładach.

Silnik benzynowy (przykład)

Silnik wysokoprężny (przykład)

Z

....

Norma czystości spalin / poziom emisji spalin

Z

....

Norma czystości spalin / poziom emisji spalin

16

....

Wielkość silnika

17

....

Wielkość silnika

X

....

Stopień sprężania

D

....

Układ zasilania silnika

E

....

Układ zasilania silnika

T

....

Specjalne wykonanie

P

....

Specjalne wykonanie

H

....

Specjalne wykonanie

Z 16 XEP

Z 17 DTH


Wyjaśnienia

Norma dotycząca spalin

E

Euronorma / nieregulowany katalizator

 

 

 

C

Pojazdy z katalizatorem zgodnie z US 83 // D1, D2

 

 

 

X

EC 96 / US 93/94 //D3, D4

 

 

 

Y 43)

98/69/WE, D4, EURO 3, stopień A

bez

ECE R 83 A (jak R 15.04)

 

Z

98/69/WE, EURO 4, stopień B

 

 

 

A

715/2007/WE, Euro 5

   

Wielkość silnika

Pojemność skokowa w litrach x 0,1

Stopień sprężania

G

< 8,5: 1

S

> 9,5–10,0 : 1

 

L

> 8,5–9,0 : 1

X

> 10,0–11,5 : 1

 

N

> 9,0–9,5 : 1

Y

> 11,5 : 1

Układ zasilania silnika

D

Diesel

H

Porównywalny do silnika benzynowego z wtryskiem bezpośrednim

 

E

Wtrysk

V

Gaźnik

 

G

Silnik benzynowy z wtryskiem bezpośrednim

Z

Wtrysk jednopunktowy

Wersja specjalna (w razie potrzeby)

C

Common Rail

P

Wysoka moc

 

F

Urzędy / duzi klienci

R

Podwyższona moc

 

H

Wysoka moc / doładowanie

S

Podwyższona moc / doładowanie

 

I

Silnik wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim

V

Model pojemnościowy

 

J

Moc dopasowana

T

Układ doładowania turbosprężarką

 

K

Sprężarka

2

Silnik Rodziny II

 

L

Mała moc / doładowanie

 

 

Silniki gazowe

Z 16 YNG

NG

Gaz ziemny

 

Z 22 CNG

CNG

Sprężony gaz ziemny

 

Z 22 LPG

LPG

Gaz płynny1 ) W przypadku samochodów osobowych z silnikiem wysokoprężnym bez filtra cząstek stałych stawka podatkowa zwiększa się od 1 kwietnia 2007 roku o 1,20 euro za każde rozpoczęte 100 cm3 pojemności skokowej. Zwyżka podatkowa jest określona do 31 marca 2011 roku.
2 ) patrz „Zwolnienie podatkowe pojazdów spełniających normy EURO 5 i EURO 6”
3 ) Pojazdy z regulowanym katalizatorem
4 ) Pojazdy z "systemem diagnostyki pokładowej"
5 ) Wersja LPG
6 ) Wersja benzyna lub diesel
7 ) W przypadku sklasyfikowania jako pojazd uniwersalny.
8 ) W przypadku sklasyfikowania jako limuzyna kombi.
9 ) Do roku modelowego 2006 włącznie.
10 ) Od roku modelowego 2007.
11 ) Różnica między pojazdami z dachem panoramicznym i bez dachu dotyczy tylko roku modelowego 2005. Od roku modelowego 2006 dla wszystkich pojazdów Astra GTC obowiązuje TSN dla pojazdów bez dachu panoramicznego.
12 ) bez DPF z modułem sterującym B 06 022
13 ) z DPF z modułem sterującym B 05 019(skrzynia biegów MT) lub B 05 021 (skrzynia biegów AT)
14 ) bez DPF z modułem sterującym B 06 024
15 ) z DPF z modułem sterującym B 05 028
16 ) bez DPF z modułem sterującym B 06 023
17 ) z DPF z modułem sterującym B 05 020(skrzynia biegów MT) lub B 05 022 (skrzynia biegów AT)
18 ) bez filtra cząstek stałych w silniku wysokoprężnym, z modułem sterującym B 04 021
19 ) Caravan bez filtra cząstek stałych w silniku wysokoprężnym, z modułem sterującym B 06 015
20 ) bez filtra cząstek stałych w silniku wysokoprężnym z modułem sterującym B 04 022
21 ) bez filtra cząstek stałych w silniku wysokoprężnym, z modułem sterującym B 04 018 lub z filtrem cząstek stałych w silniku wysokoprężnym z modułem sterującym B 04 016
22 ) Caravan z filtrem cząstek stałych w silniku wysokoprężnym, z modułem sterującym B 06 013 i sedan
23 ) bez filtra cząstek stałych w silniku wysokoprężnym z modułem sterującym B 04 003 lub z filtrem cząstek stałych w silniku wysokoprężnym z modułem sterującym B 04 017
24 ) bez filtra cząstek stałych w silniku wysokoprężnym, z modułem sterującym B 06 015
25 ) z filtrem cząstek stałych w silniku wysokoprężnym z modułem sterującym B 04 016
26 ) z filtrem cząstek stałych w silniku wysokoprężnym, z modułem sterującym B 06 013
27 ) z filtrem cząstek stałych w silniku wysokoprężnym z modułem sterującym B 04 017
28 ) Typ F7 / Sam. cięż.
29 ) Kombi 3- / 6-osobowy
30 ) Kombi 9-osobowy
31 ) Tour 8-osobowy
32 ) Life 7-osobowy
33 ) Typ E7 / Sam. cięż.
34 ) patrz arkusze danych, ponieważ numery HSN, TSN i SN są różne w przypadku samochodów osobowych i ciężarowych.
35 ) f35 Sam. osob. (typ J9) z oknem
36 ) Sam. cięż. (typ F9) bez okna
37 ) Sam. cięż. (typ U9) nadwozie EiKA
38 ) Sam. cięż. (typ H9) nadwozie DoKA
39 ) Sam. cięż. (typ E9) platforma
40 ) Sam. osob. (typ N9) autobus M2
41 ) Pojazd ze skrzynią ładunkową
42 ) Wywrotka
43 ) Dla silników wysokoprężnych: EURO 3, stopień A