To jest artykuł archiwalny

Nowe opracowanie znajduje się pod tym linkiem: Kratka 2020

Kratka zmiany w obowiązujących przepisach.

§ 8. 1. Kabina kierowcy oraz pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób wyposaża się w:

4. Wnętrze kabiny kierowcy oraz pomieszczenia przeznaczonego do przewozu osób powinno odpowiadać następującym warunkom:

7)23) w samochodzie ciężarowym powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o odpowiedniej wytrzymałości; przepis stosuje się do samochodu ciężarowego zarejestrowanego po raz pierwszy w okresie od dnia 30 maja 1999 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;

Załącznik nr 5

WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE PRZEGRODY ORAZ ELEMENTÓW DO MOCOWANIA ŁADUNKÓW

§ 1. Przegroda

1.1. Przegroda w pojazdach o nadwoziu zamkniętym powinna w pełni oddzielać kabinę kierowcy i pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób od przestrzeni ładunkowej z uwzględnieniem wysokości i szerokości wewnętrznej pojazdu. W przypadku, gdy pojazd nie posiada innych miejsc siedzących niż miejsce kierowcy, przegroda może dotyczyć tylko miejsca kierowcy na wypadek przemieszczenia się ładunku.

88) przegroda, o której mowa w pkt 7, w samochodzie ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t powinna odpowiadać następującym warunkom:

a) powinna być pełna na całym poprzecznym przekroju wnętrza pojazdu, co najmniej do wysokości odpowiadającej 80% wysokości oparć siedzeń znajdujących się przed nią,

b) powyżej wysokości, o której mowa w lit.a, dopuszcza się, aby odległość między elementami przegrody wynosia nie więcej niż 100 mm w dowolnych wzajemnie prostopadłych kierunkach,

c) odległość od przegrody do ścian wewnętrznych bocznych oraz sufitu pojazdu nie powinna przekraczać 50 mm,

d) powinna wytrzymać równomiernie przyłożone na całej powierzchni równoległe do osi podłużnej pojazdu obciążenie odpowiadające dwukrotnej masie ładunku przewidzianego do umieszczenia w przestrzeni ładunkowej;

10)24) przestrzeń ładunkowa może być wyposażona tylko w elementy do mocowania ładunku przeznaczone do ochrony przewożonych osób w przypadku przemieszczenia się ładunku w czasie jazdy, w tym przy gwałtownym hamowaniu lub pokonywaniu zakrętu, o ile elementy te odpowiadają wymaganiom określonym w §2 załącznika nr14 do rozporządzenia; spełnienie tych wymagań powinno być potwierdzone przez jednostkę uprawnioną do prowadzenia badań homologacyjnych typu WE pojazdu/typu pojazdu kategorii N; stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2016r., w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

Informacja dla samochodów ciżarowych o nadwoziu samochodu osobowego o dmc powyżej 2,5 t.

przegroda obowiązuje w samochodach o dmc powyżej 2,5 t.

Informacja dla samochodów ciżarowych o nadwoziu samochodu osobowego o dmc do 2,5 t.

Zarejestrowanych po raz pierwszy:

Zmiana przepisów Grudzień 2016

Wnętrze kabiny kierowcy oraz pomieszczenia przeznaczonego do przewozu osób powinno odpowiadać następującym warunkom:
w samochodzie ciżarowym powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwaść przegrody o odpowiedniej wytrzymałości; przepis stosuje się do samochodu ciżarowego zarejestrowanego po raz pierwszy w okresie

od dnia 30 maja 1999r. do dnia 31 grudnia 2016r.;

przegroda, o której mowa w pkt 7, w samochodzie ciżarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t powinna odpowiadać następującym warunkom:

- po dniu 31.12.2016.kratka nie obowiązuje

- od 01.05.2009r. samochody homologowane jako ciżarowe kratki nie muszą mieć,

Badanie samochodu ciżarowego o dmc do 2,5t, który nie posiada kratki a w dowodzie rejestracyjnym w pozycji K jest wpisany numer świadectwa homologacji typu pojazdu wydanego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE z dnia 5 września 2007 r. (tak jak na załączonym obrazku Fot.1.). Stan techniczny należy uznać za zgodny z zapisem rozporządzenia o warunkach technicznych.

- od 13.03.2003r. do 29.04.2009r. kratka jest obowiązkowa i ma określone wymagania techniczne - pełna do 80 % wysok, oczko nie większe niż 10x10, obrzeże 5 cm, odpowiednia wytrzymałość.

- po dniu 29.05.1999r. do 13.03.2003r.kratka obowiązuje uwaga w rozporządzeniu z 1 kwietnia 1999r. nie określono wymagań technicznych kratki.

- do dnia 29.05.1999r. kratka nie obowiązuje w samochodach objętych świadectwem homologacji typu pojazdu.

fot 1
Autor: eurodiagnosta Dodane: 22 pazdziernika 2017

W pozycji K umieszczono oznaczenie homologacji europejskiej

Fot.1.

akt prawny link:

Przebudowa samochodu (zmiana rodzaju pojazdu)

Osobowy na ciężarowy:

Aby dokonać zminy rodzaju samochodu osobowego zarejestrowanego po 29.04.2009r. na samochód ciżarowy, kratka obowiązuje, ponieważ nie był homologowany jako ciężarowy.

W samochodzie przerobionym po 31.12.2016 mogą być tylko uchwyty do mocowania ładunku odpowiednio rozmieszczone, zgodne z wzorem załcznik nr 14 paragraf 2.

Ciężarowy na osobowy

Ciężarowy z homologacją europejską (fot 1) nie może być przerobiony na osobowy

foto

Gaśnica samochodowa - legalizacja, termin ważności, przepisy.

Więcej

foto

Zagłówki na tylnych siedzeniach nie obowiązują.

Więcej

foto

Z przodu pojazdu umieszcza się wyłącznie tablicę jednorzędową.

Więcej

foto

W dowodzie rejestracyjnym tylko pieczątka identyfikacyjna.

Więcej