eurodiagnosta.pl

Projekt załącznika nr 1 - badania pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury
z dnia .....................

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI ORAZ KATALOG USTEREK
PODCZAS PRZEPROWADZANIA OKRESOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU

Dział I

Tabela: przedmiot i zakres badania, czynności kontrolne, metody oceny stanu technicznego pojazdu oraz usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego
za niezadowalający,

„Usterek skutkujących uznaniem stanu technicznego za niezadowalający" nie stosuje się w przypadku wymagań, które w chwili rejestracji lub dopuszczenia pojazdu do ruchu po raz pierwszy nie były obowiązujące na mocy właściwych przepisów homologacyjnych, lub wymagań dotyczących doposażania.

  Pojazdy elektryczne i hybrydowe

  10. POZOSTAŁE WARUNKI DODATKOWE

  10.10. Pojazd elektryczny i hybrydowy – oznakowanie ostrzegające przed porażeniem elektrycznym (jeżeli jest na wyposażeniu).
  10.10.1. System odzysku energii elektrycznej podczas hamowania.
  10.10.2. Elektroniczny system wspomagania układu kierowniczego (EPS).
  10.10.3 Przewody elektryczne niskonapięciowe

  10.10.5. Elektryczny układ napędowy.

  10.10.5.1. Rezydualny (odzyskowy) system przechowywania energii (RESS), np. akumulator/y trakcyjne.
  10.10.5.2. System sterowania RESS jeżeli jest na wyposażeniu / wymagany, np. zakres informacji, stan wskaźnika ładowania, kontrola termiczna akumulatora.
  10.10.5.3. Przetworniki elektroniczne, miejsca połączeń silnika i wiązki elektryczne.
  10.10.5.4. Silnik/i trakcyjny/e.
  10.10.5.5. Pomocnicze zasilane elektrycznie urządzenia, np. ogrzewania, odmrażania, wspomagania układu hamulcowego.
  10.10.5.6. Złącze kontrolne.
  10.10.5.7. “Tryb jazdy” wskaźnik i sygnalizacja w przypadku kiedy kierowca opuszcza pojazd znajdujący się w “trybie jazdy” (jeżeli jest na wyposażeniu).
  10.10.5.8. Wskaźnik kierunku jazdy (jeżeli jest na wyposażeniu).

  10.10.5.9. Zewnętrzny system ładowania (RESS) (o ile jest na wyposażeniu).

  10.10.5.9.1. Przewody zasilające (jeżeli są na wyposażeniu).
  10.10.5.9.2. Blokada ładowania pojazdu (jeżeli jest na wyposażeniu)
  10.10.5.9.3 Wejście (gniazdo) połączenia do ładowania (jeżeli jest na wyposażeniu).
  10.10.5.9.4. Uziemienie ochronne podwozia i zabezpieczenie różnicowe (jeżeli jest na wyposażeniu ).

  *skróty D, P oraz N oznaczają:
  D – usterka drobna,
  P – usterka poważna,
  N – usterka niebezpieczna.
  **)„niebezpieczna przeróbka” oznacza przeróbkę mającą niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo pojazdu na drodze lub mającą nieproporcjonalnie niekorzystny wpływ na środowisko.
  Dział Ia

  Zakres okresowego badania technicznego pojazdu konstrukcyjnie przystosowanego do ruchu lewostronnego, z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 2a rozporządzenia

  § 1. Okresowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy, dla pojazdu konstrukcyjnie przystosowanego do ruchu lewostronnego, z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu, obejmuje ocenę stanu technicznego tego pojazdu dokonaną zgodnie z tabelą działu I w zakresie:

  1) identyfikacji pojazdu – należy wykonać zgodnie z pkt 0;

  2) widoczności – należy wykonać zgodnie z pkt 3.1–3.3;

  3) świateł drogowych i mijania – należy wykonać zgodnie z pkt 4.1;

  4) światła/eł przeciwmgłowego tylnego – należy wykonać zgodnie z pkt 4.5.1, 4.5.3–4.5.4;

  5) prędkościomierza – należy wykonać zgodnie z pkt 7.8.”;