Kalkulator

O ile procent liczba w (większa) różni się od liczby m (mniejszej)
((w – m) / m ) * 100


Wynik:
%

Stan techniczny uznaje się za niezadowalający, jeżeli:
Różnica światłości w którejkolwiek parze świateł przekracza:
– 30% światłości większej – w przypadku gdy światłość większa przekracza 40 kcd,
– 50% światłości większej – w przypadku gdy światłość większa nie przekracza 40 kcd.
Podstawa...