Dodano: 07 lutego 2020 uaktualniono 21 czerwca 2023.

fotos
Fot. autoline.com.pl

ADR

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Ocena usterek

Dlaczego diagnosta powinien mieć na SKP ADR 2023 r. i 2015 r.

  • ADR 2023
    W tabeli część 9, Dział 9.2 nie figuruje już pojazd OX, którym przewozi się nadtlenek wodoru UN 2015. Pojazd OX został „wchłonięty” przez pojazd FL i dlatego, gdy na OSKP przyjedzie pojazd OX nowy diagnosta poinformuje właściciela, że należy wykonać badanie techniczne na FL i będzie można tym pojazdem wozić nadtlenek wodoru.
  • ADR 2015
    Dotychczasowe pojazdy OX nie zostały wycofane i będą w dalszym ciągu przyjeżdżać na OSKP na badanie techniczne. Diagnosta, chcąc sprawdzić warunki konstrukcyjne tych pojazdów musi mieć ADR 2015 tak długo, jak długo jeszcze będą przyjeżdżać na badanie techniczne w OSKP pojazdy OX.

Materiały:

  1. ADR 2015 (Dz.U. z dnia 26 marca 2015 r , poz. 882 TOM I),
  2. ADR 2015 (Dz.U. z dnia 26 marca 2015 r , poz. 882 TOM II),
  3. ADR 2023 (Dz.U. z dnia 13 marca 2023 r , poz. 891 TOM I),
  4. ADR 2023 (Dz.U. z dnia 13 marca 2023 r , poz. 891 TOM II),

fotos
Fot. Tablice źródło: blogtransportowy.pl
Tablica ADR
fotos
Fot. Pojazd MEMU źródło: transmanut.com

MEMU (ang. Mobile Explosive Manufacturing Unit) – ruchome jednostki do produkcji materiałów wybuchowych.
Pojazdy o różnej konstrukcji, przeznaczone do transportu składników materiałów wybuchowych. Na zdjęciu pojazd wyposażony w urządzenia do produkcji materiałów wybuchowych z przewożonych składników oraz ładowania do otworów strzałowych.

Pojazd OX oznacza pojazd przeznaczony do przewozu nadtlenku wodoru, stabilizowanego w roztworze wodnym, o zawartości nadtlenku wodoru przekraczającej 60% (klasa 5.1, UN 2015) w cysternach stałych lub cysternach odejmowalnych o pojemności przekraczającej 1 m3, albo w kontenerach-cysternach lub cysternach przenośnych o pojemności jednostkowej przekraczającej 3 m3.

Konstrukcja pojazdów