fotos

Fot. Ośrodek Kształcenia Kadr AUTO TRANSBUD - szkolenia.

Ośrodek Kształcenia Kadr AUTO TRANSBUD.


WAŻNE DLA KANDYDATÓW I DIAGNOSTÓW

Dla tych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać dyplom technika pojazdów samochodowych prowadzimy nabór na kurs przygotowawczy, na którym w 10 spotkaniach przygotujemy do przystąpienia do egzaminu eksternistycznego na uzyskanie dyplomu technika pojazdów samochodowych.


SZANOWNI PAŃSTWO !

Dużo osób zgłaszających się na kurs diagnosty, posiada Liceum Ogólnokształcące a niektórzy, mają jeszcze Zasadniczą Szkołę zawodową o kierunku pojazdów samochodowych. Obecnie jeszcze wystarczy wykształcenie średnie lub wyższe techniczne o kierunku innym niż samochodowy, ale gdy wejdzie w życie zapowiadana ustawa prawo o ruchu drogowym to, respektowane będzie tylko wykształcenie o kierunku branży samochodowej.

Zgodnie z ustawą osoby takie, mogą przystąpić do kursu i egzaminu państwowego, ale uprawnienia diagnosty będą wydane po uzyskaniu dyplomu technika pojazdów samochodowych.

Kandydaci na diagnostę samochodowego z wykształceniem opisanym powyżej mogą uzyskać dyplom technika pojazdów samochodowych.

Dla tych osób Ośrodek nasz zgodnie z ustawą o kształceniu zawodowym prowadzi nabór na kurs przygotowujący do egzaminu eksternistycznego, aby uzyskać dyplom technika pojazdów samochodowych.

Nasz kurs będzie obejmował około 10 spotkań, w tym 2 zajęcia praktyczne, czyli w krótkim czasie przygotowujemy kandydatów do uzyskania dyplomu technika pojazdów samochodowych.


Część osób posiadających uprawnienia diagnosty posiada dyplom technika pojazdów samochodowych, ale większość diagnostów tego dyplomu nie posiada.

Dla tych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać dyplom technika pojazdów samochodowych prowadzimy nabór na kurs przygotowawczy, na którym w 10 spotkaniach przygotujemy do przystąpienia do egzaminu eksternistycznego na uzyskanie dyplomu technika pojazdów samochodowych.

Zgłoszenia należy składać e-mailem osrodek@auto-transbud.pl lub fax-em 12 656 48 37.

Szczegółowych informacji udziela inż. Zbigniew Sikora. Tel kom. 606 685 474.

ZBIGNIEW SIKORA, OŚRODEK KSZTAŁCENIA KADR KIEROWCÓW
„AUTO - TRANSBUD”
UL. Cystersów 3
31-553 Kraków
NIP: 945-115-40-81
tel./fax; 12656-48-37
kom. 606-685-474
e-mail: osrodek@auto-transbud.pl
www.auto-transbud.pl
Nr konta; 20 1020 2892 0000 5202 0018 9050


Egzaminy lokalizacje

Osiem regionalnych komisji egzaminacyjnych.
Wykaz opracowano na podstawie mapy udostępnionej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

 

Gdańsk - pomorskie, kujawsko-pomorskie

 

OKE GDAŃSK

ul. Na Stoku 49

80-874 Gdańsk

tel. (58) 320-5590

(58) 320-5591

e-mail: komisja@oke.gda.pl

www: https://www.oke.gda.pl/

 

Łomża - podlaskie, warmińsko-mazurskie

 

OKE ŁOMŻA

Al. Legionów 9

18-400 Łomża

tel. (86) 47 37 120

e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl

www: http://www.oke.lomza.pl/

 

Warszawa - mazowieckie

 

OKE WARSZAWA

Plac Europejski 3

00-844 Warszawa

tel. (22) 457 03 35

e-mail: info@oke.waw.pl

www: http://www.oke.waw.pl/

 

Poznań - wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie

 

OKE POZNAŃ

ul. Gronowa 22

61-655 Poznań

tel. (61) 854 01 60

e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl

www: http://www.oke.poznan.pl/

 

Łódź - łódzkie, świętokrzyskie

 

OKE ŁÓDŹ

ul. Praussa 4

94-203 Łódź

tel. (42) 634 91 54

e-mail: komisja@komisja.pl

www: http://www.komisja.pl/

 

Wrocław - dolnośląskie, opolskie

 

OKE WROCŁAW

ul. Zielińskiego 57

53-533 Wrocław

tel. (71) 785 18 94

e-mail: sekretariat@oke.wroc.pl

www: https://oke.wroc.pl/

 

Jaworzno - śląskie

 

OKE JAWORZNO

ul. Mickiewicza 4

43-600 Jaworzno

tel. (32) 616 33 99

(32) 616 28 14

e-mail: oke@oke.jaworzno.pl

www: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php

 

Kraków - małopolskie, podkarpackie, lubelskie

 

OKE KRAKÓW

os. Szkolne 37

31-978 Kraków

tel. (12) 68 32 101

(12) 68 32 102

e-mail: oke@oke.krakow.pl

www: http://www.oke.krakow.pl/inf/