• image
    Ważne!

    W związku z możliwością odmiennej interpretacji § 9.2a Rozporządzenia o warunkach technicznych istotna jest opinia Starosty sprawującego nadzór nad SKP w zakresie dopuszczalności wykonania właściwego badania technicznego.

    Edycja 23 czerwca 2021.

    Stanowisko Ministra Infrastruktury:
    „...w przypadku samochodu osobowego kategorii M1 ostatnio zarejestrowanego na stałe na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub ostatnio tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. zarejestrowanego na stałe na terytorium Wielkiej Brytanii, kierownica w takim pojeździe może być umieszczona po prawej stronie pojazdu...”.

Dodano: 12 lutego 2020 r. edycja 24 kwietnia 2020 r. 10, 18 stycznia 2021 r. 23 czerwca 2021 r.


Badanie techniczne „anglika” a brexit.


Badania pojazdów sprowadzonych, przystosowanych do ruchu lewostronnego z kierownicą umieszczoną po prawej stronie uprzednio zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii (do końca okresu przejściowego, to znaczy do 31 grudnia 2020 r). wykonujemy na dotychczasowych zasadach.
W związku z możliwością odmiennej interpretacji § 9.2a Rozporządzenia o warunkach technicznych istotna jest opinia Starosty sprawującego nadzór nad SKP w zakresie dopuszczalności wykonania właściwego badania technicznego.

Stanowisko Ministra Infrastruktury:
„...w przypadku samochodu osobowego kategorii M1 ostatnio zarejestrowanego na stałe na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub ostatnio tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. zarejestrowanego na stałe na terytorium Wielkiej Brytanii, kierownica w takim pojeździe może być umieszczona po prawej stronie pojazdu...”.


Od 15 sierpnia 2015 r. obowiązują przepisy (Poz. 1076, Poz. 1077), które mają na celu wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (UE) z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie C-639/11 zobowiązującego nasz kraj do rejestracji nowych oraz wcześniej zarejestrowanych w innych państwach członkowskich samochodów osobowych z kierownicą umieszczoną po prawej stronie.

fotos
Na zdjęciu samochód wyprodukowany na rynek angielski z tylnym oświetleniem przystosowanym do ruchu prawostronnego.

Badanie techniczne pojazdu z kierownicą umieszczoną po prawej stronie a dokładnie jego pozytywny wynik jest uwarunkowany między innymi przedstawieniem dokumentu potwierdzającego, że pojazd był zarejestrowany na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Brexit. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 r.

Okres przejściowy. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 25 kwietnia 2019 w artykule 126 zdefiniowano okres przejściowy lub okres wdrażania, który rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ogłoszonej Umowy i kończy się w dniu 31 grudnia 2020 r.

Okres przejściowy jest uznawany w naszym kraju na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. Poz. 1516


Informacje

image

Certyfikat rejestracji pojazdu V5C (angielski dowód rejestracyjny). Czym jest?

Dowód rejestracyjny samochodu angielskiego nazywa się V5C lub potocznie w Anglii mówi się na niego „logbook”. Dokument ten składa się z dwóch stron rozmiaru A4. Od 2010 r. Jest koloru czerwonego, wcześniej 2004-2010 był niebieski. (źródło: brentmotors.co.uk).

Opis badania

Porada techniczna w zakresie przeprowadzenia okresowego badania technicznego pojazdu konstrukcyjnie przystosowanego do ruchu lewostronnego, z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu. Opracowanie SITK Krosno.


Historia pojazdu (angielski CEPiK)

Strona internetowa MOT

image

Od 2005 r. Dostępna jest strona internetowa, na której można uzyskać informacje dotyczące historii konkretnego pojazdu (dotyczy Anglii, Szkocji i Walii). Po wejściu na stronę włączamy przycisk (Start now). W następnym oknie wpisujemy numer rejestracyjny pojazdu, w ten sposób uzyskujemy dostęp do informacji. Między innymi, stwierdzonych usterek i napraw oraz historii przebiegu pojazdu. Numer rejestracyjny wpisujemy bez spacji.

Więcej
Ważne:

Podstawa:
Poz. 2022 (Warunki techniczne Rozdział 1 Warunki ogólne).

§ 9. 1. Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby:

2. Kierownica w pojeździe o liczbie kół większej niż trzy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h, nie powinna być umieszczona po prawej stronie pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2a.

2a. Dopuszcza się umieszczenie kierownicy po prawej stronie pojazdu w pojeździe kategorii M1 o rodzaju samochód osobowy, nowym objętym świadectwem homologacji typu WE pojazdu, albo uprzednio zarejestrowanym na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, pod warunkiem, że pojazd jest wyposażony w:
1) reflektory świateł mijania przeznaczone do ruchu prawostronnego, odpowiadające warunkom określonym w rozdziale 3 działu III oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
2) lusterka wsteczne, odpowiadające warunkom określonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia, z tym, że lusterko zewnętrzne (lewe wsteczne) musi umożliwić obserwację obszaru po lewej stronie pojazdu pod kątem zapewnienia kierowcy minimalnego wymaganego pola widzenia w lusterku zewnętrznym (lewym wstecznym) w sposób określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia; nie dotyczy pojazdów wyposażonych w lusterka

3. Przepis ust. 2 stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1984 r.

Ważne:

Prędkościomierz musi być umieszczony w polu widzenia kierowcy, wyskalowany w km/h (kilometry na godzinę) albo jednocześnie km/h i mph (mile na godzinę).

Licznik przebiegu pojazdu (drogomierz) może być wyskalowany w km (kilometry) lub mi (mile).

Podstawa:
Poz. 2022 (Warunki techniczne Rozdział 2 Wyposażenie).

fotos
Zestaw wskaźników samochodu wyprodukowanego na rynek angielski.
Ważne:

Pojazdy sprowadzone z Wielkiej Brytanii z kierownicą umieszczoną po prawej stronie będą nadal dopuszczane do ruchu.

Dotyczy to pojazdów uprzednio zarejestrowanych na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej co w przypadku Wielkiej Brytanii, oznacza datę pierwszej rejestracji do końca 2020 roku oraz pojazdów nowych objętych świadectwem homologacji typu WE.

Pojazdy rejestrowane w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy po 1 stycznia 2021 roku nie spełniają warunków technicznych.

Podstawa:
Poz. 1077 (zmiana warunków technicznych).

§ 1. 1) b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dopuszcza się umieszczenie kierownicy po prawej stronie pojazdu w pojeździe kategorii M1 o rodzaju samochód osobowy, nowym objętym świadectwem homologacji typu WE pojazdu, albo uprzednio zarejestrowanym na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, pod warunkiem, że pojazd jest wyposażony w:.

Procedura badania:
Porada techniczna.