fotos
Fot. Nalepka kontrolna, karta pojazdu. Źródło: eurodiagnosta.

Dodano: 5 września 2022


Karta pojazdu i nalepka kontrolna na szybie nie są stosowane (tracą ważność) z dniem 4 września 2022 r.

Z dniem 4 09 2022 r. Nie można wykonać badania technicznego na podstawie karty pojazdu (karta traci ważność).

Podstawa prawna:
Poz. 1517 USTAWA z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Art. 12 ust. 1,2,3,4 1), 2).

Podstawa

1. Nalepki kontrolne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tracą ważność.
2. Właściciel pojazdu może zachować na przedniej szybie pojazdu nalepkę kontrolną wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów.
3. Karta pojazdu albo jej wtórnik wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tracą ważność.
4. Właściciel pojazdu, który posiada kartę pojazdu albo jej wtórnik, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów:
1) zachowuje tę kartę albo jej wtórnik albo
2) zwraca tę kartę albo jej wtórnik do starosty

Z dniem 4 09 2022 r. Nie można wykonać badania technicznego na podstawie karty pojazdu (karta traci ważność).

Z dniem 4 09 2022 r. Nie ma obowiązku przekazywania karty pojazdu nowemu właścicielowi przy sprzedaży.

Nalepki kontrolne można zostawić przyklejone na szybie albo odkleić według uznania.

Diagnosta przeprowadzający badanie techniczne pojazdu nie sprawdza nalepki kontrolnej.


Ministerstwo Infrastruktury-Komunikat.

Dzięki zmianie przepisów właściciele od 4 września br. oszczędzą podczas rejestracji samochodu osobowego, np. sprowadzonego z zagranicy, 94,5 zł (karta pojazdu - 75 zł, nalepka kontrolna - 18,5 zł, opłata ewidencyjna - 1 zł), a w przypadku rejestracji pojazdu wcześniej zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i bez zachowania dotychczasowych tablic rejestracyjnych - 19 zł (nalepka kontrolna - 18,50 zł, opłata ewidencyjna - 0,50 zł).

Koszt zarejestrowania od 4 września br. samochodu osobowego w ww. przypadkach wyniesie 161,50 zł (obecnie koszt zarejestrowania samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy to 256 zł, a koszt zarejestrowania samochodu osobowego wcześniej zarejestrowanego na terytorium RP bez zachowania dotychczasowych tablic - 180,5 zł).

Komunikat MI
fot

Fot. gov.pl.