Aktualizacja: 25 marca 2020

fotos
Fot. www.osram.pl.

Oświetlenie

Światła przeciwmgłowe przednie-teoria i praktyka.

Ocena usterek:
Stan i działanie Ustawienie Przełączniki Zgodność z przepisami

Teoria.

Światła przeciwmgłowe nazywane również światłami przeciwmgielnymi (według językoznawców obie formy są poprawne) muszą spełniać warunki określone w przepisach (jeżeli są zamontowane).

Nie są obowiązkowe (według przepisów o warunkach technicznych):
Dopuszcza się wyposażenie w światła przeciwmgłowe przednie – pojazdu samochodowego.

Definicja UE: „Przednie światło przeciwmgłowe” oznacza światło używane do poprawy oświetlenia drogi przed pojazdem w przypadku mgły lub podobnych warunków ograniczonej widoczności.

Dwie klasy. Rozróżniamy reflektory klasy B (żarówki tradycyjne i halogenowe) oraz F3 (o zwiększonej wydajności fotometrycznej (halogenowe, wyładowcze, lub LED), które mogą być wyposażone w adaptacyjną regulację promienia, gdzie wydajność zmienia się w zależności od widoczności na drodze.

Powinny być włączane i wyłączane niezależnie od świateł drogowych i świateł mijania.

Nie mogą być włączone, jeżeli nie są włączone równocześnie, światła pozycyjne przednie i tylne, światła obrysowe (jeśli pojazd jest w nie wyposażony), światła pozycyjne boczne (jeśli pojazd jest w nie wyposażony) i światła oświetlające tylną tablicę rejestracyjną.

Nie mogą zmieniać ustawienia w zależności od kąta obrotu kierownicy (nie stosuje się tego do motocykli).
Uwaga! Klasa F3-dozwolona jest zmiana wydajności promienia światła.

Symetryczne. Promień światła musi stworzyć na ekranie pomiarowym, na szerokości nie mniejszej niż 5,0 stopni z obu stron linii v, symetryczną i zasadniczo poziomą granicę światła-cienia, tak aby umożliwić wzrokową regulację pionową.

Kształt granicy światła-cienia:
Do celów wzrokowej regulacji promienia przedniego światła przeciwmgłowego, granica światła-cienia musi stanowić: poziomą linię do pionowej regulacji przedniego światła przeciwmgłowego rozciągającą się w zakresie do 4° z każdej strony linii v-v (zob. rysunek 1).

fotos
Reflektor przeciwmgłowy samochodu Mini.
fotos
Dynamiczne oświetlenie punktowe (BMW Dynamic Light Spot).
Nowoczesne funkcje świateł
fotos
Rysunek 1. Kształt i umiejscowienie granicy światła-cienia.
fotos
Rysunek 2. Symbol wartości odchylenia.

Regulacja pozioma
Granica światła-cienia musi być umiejscowiona tak, by wyświetlany kształt promienia pojawiał się w przybliżeniu symetrycznie do linii v-v.

Regulacja pionowa
Promień ustawia się, przesuwając granicę światła-cienia, aż znajdzie się na linii v-v o 1° poniżej linii h-h. Jeśli część pozioma nie jest prosta, lecz lekko zakrzywiona lub przechylona, granica światła-cienia nie może wykraczać poza zakres pionowy wyznaczony przez dwie linie poziome znajdujące się pomiędzy 3° w lewo i w prawo od linii v-v na wysokości 0,2° powyżej i poniżej nominalnej pozycji granicy światła-cienia (zob. rysunek 1).

Początkową wartość odchylenia w dół granicy światła i cienia wiązki, ustaloną dla pojazdu nieobciążonego z jedną osobą na fotelu kierowcy, określa producent pojazdu z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Tak określona nominalna wartość odchylenia musi być zaznaczona w łatwo czytelny i nieusuwalny sposób na każdym pojeździe, w pobliżu każdego z przednich świateł przeciwmgłowych lub tabliczki producenta.


Praktyka.

Wartość odchylenia początkowego w dół podano w tabeli na stronie HELLA.

Tabela HELLA

2% początkowa wartość odchylenia świateł przeciwmgłowych dla większości pojazdów.

Kontrola
Obraz na ekranie przyrządu do pomiaru ustawienia świateł powinien wyglądać tak jak na fotografii obok (fot 5).

Ważne!
Kontrolę ustawienia świateł przeciwmgłowych podczas przeprowadzania badania technicznego należy wykonać, korzystając z przyrządu do kontroli ustawienia i światłości świateł.

fotos
Ustawić pokrętło na wymaganą wartość.
fotos
Fot 5. Widok granicy światła-cienia.

Wymagania-więcej informacji.

Światło przeciwmgłowe przednie powinno odpowiadać następującym warunkom:

Stosowanie. Nieobowiązkowe w pojazdach silnikowych. Zabronione w przyczepach.

Liczba. Dwa.

Barwa. biała lub żółta selektywna (Barwa żółta selektywna może być uzyskana za pomocą bańki żarówki, szyby projektora lub w inny sposób). (Od 1 stycznia 2010 r. światła mijania, drogowe i pozycyjne mogą mieć wyłącznie barwę białą nie dotyczy przednich świateł pozycyjnych motocykla, których barwa może być żółta samochodowa).

Położenie. nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu.

Położenie w pionie:

Wysokość minimalna: nie mniej niż 250 mm od podłoża.

Wysokość maksymalna: nie wyżej niż światło mijania a dla pojazdów kategorii M1 i N1: nie wyżej niż 800 mm od podłoża.
Dla pojazdów wszystkich pozostałych kategorii z wyjątkiem N3G (terenowych): nie więcej niż 1 200 mm od podłoża.
Dla pojazdów kategorii N3G (terenowych): maksymalną wysokość można zwiększyć do 1 500 mm.

Wskaźnik kontrolny. Obowiązkowy wskaźnik kontrolny załączenia. Niezależne, niepulsacyjne światło ostrzegawcze barwy zielonej.

fotos
Położenie przednich świateł przeciwmgłowych.
fotos
Obowiązkowy wskażnik działania świateł p.m. kolor zielony.

Ważne!

Do dnia 31 grudnia 2009 r. dopuszcza się stosowanie świateł mijania, drogowych oraz pozycyjnych, barwy żółtej selektywnej.
Nie dotyczy przednich świateł pozycyjnych motocykla, których barwa może być żółta samochodowa.

Parametry barwy żółtej selektywnej i żółtej samochodowej w odniesieniu do świateł samochodowych określono w Konwencji Wiedeńskiej z dnia 8 listopada 1968 r.

Konwencja o ruchu drogowym.
fotos
Fot. oświetlenie samochodu Mercedes-Benz 500 SE (źródło: en.wikipedia.org).