27 grudnia 2020

fotos
Tylne oświetlenie zespolone Volvo V 40. Światło przeciwmgłowe umieszczono po lewej stronie w odległości co najmniej 10 cm od światła hamowania „stop”.

Oświetlenie

Przeciwmgłowe tylne


Obowiązek wyposażenia w światło przeciwmgłowe tylne stosuje się do pojazdu samochodowego i przyczepy, zarejestrowanego po raz pierwszy z dniem 1 stycznia 1986 r. , z wyjątkiem motocykla w którym dopuszcza się wyposażenie w światło przeciwmgłowe tylne.

Ocena usterek:

4.5.1. Stan i działanie 4.5.3. Przełączniki 4.5.4. Zgodność z wymaganiami przepisów


Warunki techniczne.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Poz. 2022).
Obowiązek wyposażenia pojazdu w światła przeciwmgłowe tylne wynika z zapisu:
§ 12. 1. Pojazd, z zastrzeżeniem ust. 2, wyposaża się w następujące światła zewnętrzne:

13) przeciwmgłowe tylne – pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa;

Światła przeciwmgłowe tylne pojazdy samochodowe, z wyjątkiem motocykli:

Liczba świateł 1 lub 2

Barwa czerwona

Rozmieszczenie z tyłu
Jeżeli jest jedno światło, powinno być umieszczone po lewej stronie lub pośrodku pojazdu;
Jeżeli są dwa światła - po obu stronach pojazdu.

Na wysokości 250÷1000 dla samochodów ciężarowych terenowych o mmc powyżej 12 t (kat.N3G) dopuszcza się największą wysokość 1200 mm.

Inne wymagania nie bliżej niż 100 mm od światła hamowania „stop”.

Sygnał kontrolny włączenia obowiązkowy - świetlny niemigający barwy żółtej.

fotos

Połączenia elektryczne.
1) może włączać się tylko wówczas, gdy włączone są światła drogowe, mijania lub przeciwmgłowe przednie,
2) powinno dać się wyłączyć niezależnie od innych świateł.

Własności świetlne światłość powinna być wyraźnie większa niż światłość świateł pozycyjnych tylnych.

fotos
Volvo XC 60. Światło przeciwmgłowe umieszczone po lewej stronie w znacznej odległości od światła hamowania (stop).
fotos
Opel Corsa-e. Światło przeciwmgłowe umieszczone pośrodku.
fotos
MINI COOPER SE. Dwa światła przeciwmgłowe umieszczone po obu stronach pojazdu.
Światło przeciwmgłowe tylne.
Nie stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1986 r. oraz pojazdu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

Podstawa § 12. 2.

6. Przewidziane w § 2 kol. 12 i 13:
1) kontrolny sygnał włączenia, który wskazuje, że urządzenie zostało włączone, ale nie wskazuje, czy działa ono normalnie;
2) kontrolny sygnał działania, który wskazuje, że urządzenie zostało włączone i działa normalnie, jeśli są to sygnały świetlne, powinny być umieszczone w miejscu zapewniającym kierowcy dobrą ich widoczność i nie powinny utrudniać obserwacji drogi; kontrolny sygnał włączenia może być zastąpiony kontrolnym sygnałem działania; jeżeli umieszczenie kontrolnego sygnału włączenia jest zabronione, nie oznacza to, że zabronione jest umieszczenie kontrolnego sygnału działania.

Podstawa Załącznik nr 6 (tabela)


Samochody sprowadzone z USA

W przypadku samochodów sprowadzanych z USA konieczna jest albo wymiana całych lamp i odpowiednia modyfikacja instalacji na typ europejski, albo montaż dodatkowej lampy przeciwmgłowej. Wszelkie modyfikacje lamp, zmiany koloru kloszy itp. są niedozwolone.

Oświetlenie pojazdu musi posiadać europejskie oznaczenia homologacyjne.

Światło przeciwmgłowe tylne oznacza się symbolem „F”, po którym następuje cyfra „1” w przypadku urządzenia o stałym natężeniu światła lub cyfra „2” w przypadku urządzenia o zmiennym natężeniu światła (F 00 ECE-R 38).

fotos

Oznaczenia homologacyjne więcej.

fotos
Tesla Model S Oświetlenie tylne Brak światła przeciwmgłowego źródło: insideevs.com.