fotos
Fot 1. Samochód oznaczony czarną tablicą rejestracyjną Źródło: eurodiagnosta.

Dodano: 17 października 2021


Zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu możliwe po 31 stycznia 2022 r.

Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne.

Na takie rozwiązanie pozwala Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Art. 1. 1) 9) b). Jest to jednak uwarunkowane wdrożeniem rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18;

Art. 18. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu.

Komunikat.

Komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu z dnia 4 sierpnia 2021 r. ogłoszono w dniu 19 sierpnia 2021 r. Komunikat Poz. 1522.

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu ustanawia się na dzień 31 stycznia 2022 r.

Tablice rejestracyjne zgodne z obowiązującym wzorem.

Tablice rejestracyjne, o których zachowanie może wnioskować nowy właściciel pojazdu, muszą być zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a.

Artykuł 76 ust. 1 pkt 1 lit. a. odwołuje się do przepisów w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych Poz. 2355 z dnia 11 grudnia 2017 r. istotna również jest zmiana z dnia 8 lipca 2019 r. Poz. 1272. Zmiana ta określa dodatkowe oznaczenia tablic rejestracyjnych (grafika obrysu wizerunku orła oraz oznaczenie numeru certyfikatu).

Ważne: § 2. Tablice (tablica) rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.

fot

Fot 2. Grafika wizerunku orła.

fot

Fot 3. Oznaczenie numeru certyfikatu.

Czarne tablice.

Tablic czarnych oraz tablic białych oznaczonych biało czerwoną flagą teoretycznie nie można zachować.
W praktyce jednak okazuje się, że jest to możliwe. Wystarczy zgłosić nabycie auta i można zachować i jeździć na czarnych tablicach rejestracyjnych.

Tablice indywidualne.

Będzie można wnioskować o zachowanie dotychczasowych indywidualnych tablic rejestracyjnych zgodnych z obowiązującym wzorem.

Tablice zielone.

Będzie można wnioskować o zachowanie dotychczasowych zielonych tablic rejestracyjnych pojazdu elektrycznego.

fotos

Fot. 4. Czarna tablica rejestracyjna.

fotos

Fot. 5. Biała tablica rejestracyjna oznaczona flagą.

fotos

Fot. 6. Indywidualna tablica rejestracyjna Źródło. moto.trojmiasto.pl.

fotos

Fot. 7. Zielona tablica Volkswagen ID.3 .