11 maja 2022

fotos
Fot.eurodiagnosta.

Dowód rejestracyjny (DR).

Wzór obowiązuje od 16 maja 2022 r.

Dowody rejestracyjne oraz ich wtórniki zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych zachowują ważność.


Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze dowodu rejestracyjnego:

A           numer rejestracyjny pojazdu,

B           data pierwszej rejestracji pojazdu,

C           dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk
              następujących kodów i danych:

C.1.1     nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego,

C.1.2     numer PESEL lub REGON,

C.1.3     adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,

C.2.1     nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,

C.2.2     numer PESEL lub REGON,

C.2.3     adres właściciela pojazdu,

D           dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

D.1       marka pojazdu,

D.2       typ pojazdu,
              – wariant, jeżeli występuje,
              – wersja, jeżeli występuje

D.3       model pojazdu,

E           numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),

F.1       maksymalna masa całkowita pojazdu z wyłączeniem motocykli i motorowerów (w kg),

F.2       dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),

F.3       dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),

G         masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż pojazd kategorii
            M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),

H         okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie,

I         data wydania dowodu rejestracyjnego,

J         kategoria pojazdu,

K         numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje,

L         liczba osi,

O.1     maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),

O.2     maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),

P.1     pojemność silnika (w cm3),

P.2     maksymalna moc netto silnika (w kW),

P.3     rodzaj paliwa,

Q       stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów,

S.1     liczba miejsc siedzących włącznie z siedzeniem kierowcy,

S.2     liczba miejsc stojących, jeżeli występują,

X       potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty następnego
          badania technicznego pojazdu w rubryce dowodu rejestracyjnego
          „TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO”.