Gaśnica samochodowa – przepisy

  • Warto pamiętać, że gaśnica samochodowa służy do gaszenia pożaru w zarodku. W przypadku większego pożaru, należy zadbać o własne bezpieczeństwo i zadzwonić po straż pożarną.

Prawo obliguje do posiadania gaśnicy proszkowej BC lub ABC, która zawiera minimum 1 kg środka gaśniczego.

§ 11.1. Pojazd samochodowy wyposaża się:

14) w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; przepisu nie stosuje się do motocykla;(link)

§ 18.1. Autobus powinien być wyposażony w:

3) dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga – wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; autobus o długości nieprzekraczającej 6,00 m może być wyposażony w jedną gaśnicę; (link)

§ 40.1. Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy i pomieszczenie przystosowane do przewozu osób odpowiadają następującym warunkom:

2. Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy i pomieszczenie przystosowane do przewozu osób powinny być wyposażone w:

8) dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga wewnątrz przestrzeni przeznaczonej do przewozu osób. (link)

Stanowisko ITS

W związku z pytaniami zgłaszanymi do Biura Patronatu ITS nad SKP dotyczącymi obowiązku weryfikacji podczas przeprowadzania okresowego badania technicznego obowiązku wyposażenia pojazdu samochodowego w gaśnicę oraz ocenę jej ważności, Instytut Transportu Samochodowego informuje, że zgodnie z § 11 ust 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków tech nicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 32 z dnia 26 lutego 2003 r. poz. 262 z póź. zm.), każdy pojazd .. (link)

Stanowisko policji

Gaśnica jest elementem wyposażenia obowiązkowego pojazdu samochodowego, którą należy umiecić w miejscu łatwo dostępnym, w razie potrzeby jej użycia. Podczas kontroli drogowej policjanci powinni sprawdzać realizację obowiązku posiadania gaśnicy. Ujawniony przekroczony termin jej ważności nie powinien jednak skutkować zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego lub nałożeniem mandatu karnego. Jednakże w tym przypadku koniecznym wydaje się pouczenie kierującego o potrzebie dokonania konserwacji i sprawdzenia gaśnicy - zgodnie z zaleceniem producenta ..(link)

foto

Zagłówki na tylnych siedzeniach nie obowiązują.

Więcej

foto

Samochody z kratką zmiany w przepisach

Więcej

foto

Z przodu pojazdu umieszcza się wyłącznie tablicę jednorzędową.

Więcej

foto

W dowodzie rejestracyjnym tylko pieczątka identyfikacyjna.

Więcej