eurodiagnosta.pl

1. UKŁAD HAMULCOWY

1.1. Stan techniczny i działanie

1.1.16. Urządzenia uruchamiające hamulce (w tym hamulce sprężynowe lub cylindry hydrauliczne)

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna elementów podczas pracy układu hamulcowego, w miarę możliwości.
UD UP UN
a) Pęknięcie lub uszkodzenie urządzenia uruchamiającego.

Wpływ na działanie hamulca.
X

X
b) Nieszczelność urządzenia uruchamiającego.

Wpływ na działanie hamulca.
X

X
c) Niepewne lub nieprawidłowe mocowanie urządzenia uruchamiającego.

Wpływ na działanie hamulca.
X


X
d) Nadmierna korozja urządzenia uruchamiającego.

Grozi pęknięciem.
X

X
e) Zbyt mały lub zbyt duży skok tłoka lub mechanizmu przeponowego.

Wpływ na działanie hamulca (brak skoku jałowego).
X


X
f) Uszkodzenie osłony chroniącej przed brudem.

Brak osłony chroniącej przed brudem lub nadmierne jej uszkodzenie.
X

X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz