eurodiagnosta.pl

1. UKŁAD HAMULCOWY

1.1. Stan techniczny i działanie

1.1.19. Układ hamowania długotrwałego (o ile jest wymagany lub zamontowany)

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna.
UD UP UN
a) Niepewne połączenia lub mocowanie.

Negatywny wpływ na działanie.
X

X
b) Brak układu lub wyraźnie nieprawidłowe działanie. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz