eurodiagnosta.pl

1. UKŁAD HAMULCOWY

1.1. Stan techniczny i działanie

1.1.2. Stan pedału hamulcowego/dźwigni ręcznej hamulca i skok elementu uruchamiającego hamulce

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna elementów podczas pracy układu hamulcowego.
Uwaga: Pojazdy ze wspomaganiem układu hamulcowego należy sprawdzać przy wyłączonym silniku
UD UP UN
a) Nadmierny lub zbyt mały skok jałowy.
Nie można uruchomić hamulca lub jest on zablokowany.
X
X
b) Pedał hamulca nie zwalnia się (luzuje) prawidłowo.
Jeżeli wpływa na działanie
X
X
c) Brak nakładki przeciwpoślizgowej na pedale hamulca, nakładka luźna lub wytarta. X
d) Nadmierny opór X
e) Nadmierne zużycie lub luz. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz