eurodiagnosta.pl

1. UKŁAD HAMULCOWY

1.1. Stan techniczny i działanie

1.1.22. Połączenia testowe (o ile są wymagane lub zamontowane)

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna.
UD UP UN
a) Brak połączenia. X
b) Uszkodzenie.

Niesprawność lub nieszczelność.
X

X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz