eurodiagnosta.pl

1. UKŁAD HAMULCOWY

1.1.23. Hamulec najazdowy


Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Badanie wykonać na urządzeniu do kontroli działania hamulców. Dokonuje się zgodnie ze szczegółowym sposobem określonym w dziale II załącznika.
UD UP UN
Skuteczność mniejsza niż wartości minimalne zawarte w rozporządzeniu o warunkach technicznych. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz