eurodiagnosta.pl

1. UKŁAD HAMULCOWY

1.1. Stan techniczny i działanie

1.1.4. Manometr lub wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola działania.
UD UP UN
a) Nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie manometru lub wskaźnika.

Brak sygnalizacji ostrzegawczego wskaźnika identyfikacji niskiego ciśnienia.
X


X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz