eurodiagnosta.pl

1. UKŁAD HAMULCOWY

1.1. Stan techniczny i działanie

1.1.8. Połączenie z hamulcami przyczepy (elektryczne i pneumatyczne)

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Należy rozłączyć i ponownie połączyć wszystkie połączenia układu hamulcowego pomiędzy pojazdem ciągnącym a przyczepą.
UD UP UN
a) Zawór końcowy lub szybkozłącze uszkodzone.

Jeżeli wpływa na funkcjonalność.
X

X
b) Niepewne lub nieprawidłowe mocowanie zaworu końcowego lub szybkozłącza.

Jeżeli wpływa na funkcjonalność
X


X
c) Nieszczelność.

Jeżeli wpływa na funkcjonalność
X


X
d) Nieprawidłowe działanie.

Wpływ na działanie hamulca.
X

X
e) Przy rozłączeniu połączenia hamulec przyczepy nie działa automatycznie. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz