eurodiagnosta.pl

1. UKŁAD HAMULCOWY

1.1. Stan techniczny i działanie

1.1.9. Zbiornik sprężonego powietrza

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna.
UD UP UN
a) Zbiornik nieznacznie uszkodzony lub nieznacznie skorodowany.

Zbiornik znacznie uszkodzony, skorodowany lub nieszczelny.
X


X
b) Nieprawidłowe działanie urządzenia osuszającego.

Urządzenie osuszające nie działa.
X

X
c) Niepewne lub nieprawidłowe mocowanie zbiornika. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz