eurodiagnosta.pl

1. UKŁAD HAMULCOWY

1.2. Sprawność i skuteczność hamulca roboczego

1.2.1. Sprawność

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Badanie wykonać na urządzeniu do kontroli działania hamulców lub jeżeli jest to niemożliwe ze względów konstrukcyjnych pojazdu, w trakcie próby drogowej, stopniowo zwiększając siłę hamowania do osiągnięcia wartości maksymalnej.
UD UP UN
a) Zbyt mała siła hamowania co najmniej na jednym kole.

Brak siły hamowania na co najmniej jednym kole.
X

X
b) Siła hamowania na danym kole wynosi mniej niż 70% największej zmierzonej siły hamowania na drugim kole tej samej osi lub nadmierne odchylenie toru jazdy w trakcie próby drogowej.

Siła hamowania na danym kole wynosi mniej niż 50% największej zmierzonej siły hamowania na drugim kole tej samej osi w przypadku osi kierowanych.
X
X
c) Brak równomiernego przyrostu siły hamowania (zakleszczanie). X
d) Nadmierne opóźnienie w działaniu hamulców na dowolnym kole. X
e) Nadmierne wahania siły hamowania w czasie każdego pełnego obrotu koła przy stałym nacisku na pedał / dźwignię hamulca. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz