eurodiagnosta.pl

1. UKŁAD HAMULCOWY

1.2. Sprawność i skuteczność hamulca roboczego

1.2.2. Skuteczność

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Pomiaru skuteczności działania hamulców dokonuje się zgodnie ze szczegółowym sposobem określonym w dziale II załącznika.

Uwaga:
Wskaźniki skuteczności hamowania określają przepisy rozporządzenia o warunkach technicznych.
UD UP UN
Skuteczność mniejsza niż wartości minimalne określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów.

Skuteczność mniejsza niż 50% wartości minimalnych określonych w rozporządzeniu o warunkach technicznych.
X


X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz


Wskaźniki Do prawidłowej oceny skuteczności hamowania. Źródło: Poz. 2022 (warunki techniczne).

Nacisk Do prawidłowej oceny skuteczności hamowania. Źródło: Poz. 2066.