eurodiagnosta.pl

1. UKŁAD HAMULCOWY

1.5. Sprawność układu hamowania długotrwałego


Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna oraz, w miarę możliwości, sprawdzenie, czy układ działa.
UD UP UN
a) Brak równomiernego przyrostu siły hamowania (nie dotyczy hamulca silnikowego). X
b) Układ nie działa. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz