eurodiagnosta.pl

1. UKŁAD HAMULCOWY

1.6. Układ przeciwblokujący (ABS)


Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna oraz sprawdzenie kontrolki samodiagnostyki lub przy użyciu elektronicznego interfejsu pojazdu.
UD UP UN
a) Kontrolka systemu samodiagnostyki układu ABS nie działa. X
b) Kontrolka systemu samodiagnostyki wskazuje uszkodzenie układu X
c) Brak lub uszkodzenie czujników prędkości obrotowej kół. X
d) Uszkodzenie przewodów instalacji elektrycznej. X
e) Brak lub uszkodzenie innych elementów (np. czujnika, sterownika, modulatora). X
f) System wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz


ABS (niem. Antiblockiersystem – ABS; ang. anti-lock braking system)

Obowiązuje w samochodach homologowanych i sprzedawanych w Europie Zachodniej od 1 lipca 2004 r.

Na podstawie wniosku zrzeszenia producentów samochodów (ACEA) obowiązek ten w Polsce wprowadzono od dnia 1 lipca 2006 r.

Przyjmuje się zatem, że samochody muszą być wyposażone w ABS:

Zakupione na terenie „starej” unii europejskiej homologowane po 1 lipca 2004 r.
Samochody zakupione w polskich salonach po 1 lipca 2006 r.

Ocena stanu technicznego w zakresie działania układu ABS nie dopuszcza możliwości stosowania tak zwanych usterek drobnych z uwagi na istotny wpływ tego systemu na bezpieczeństwo.

Fot: Kontrolka awarii ABS.

Elektroniczny interfejs pojazdu:

Określenie interfejs (pochodzi od angielskiego interface, co oznacza 'powierzchnię styku'.) jest mechanizmem lub narzędziem, które umożliwia dwukierunkową komunikację między urządzeniami lub komunikację człowieka i maszyny.

Interfejs może być fizyczny, graficzny lub mieszany.

Interfejs fizyczny wykorzystuje do komunikacji złącza, protokoły, przełączniki, przyciski, manipulatory, lampki.
Interfejs graficzny GUI ( Graphic User Interface ) pozwala na interakcję poprzez elementy graficzne takie jak okna, ikony, tekstowe łącza interaktywne wyświetlane na monitorze montowanym w pojeździe (przeważnie jest to graficzny wyświetlacz systemu multimedialnego pojazdu).

Elektroniczny interfejs pojazdu jest tworzony w celu ułatwienia komunikacji z systemami. Zasadniczym celem interfejsu jest przekazanie jak największej ilości informacji przy minimalnym zaangażowaniu użytkownika.

Do połączenia z elektronicznym systemem pojazdu przy pomocy interfejsu fizycznego (gniazda) stosuje się również urządzenia peryferyjne takie jak np. urządzenie skanujące OBD (ang: On-Board Diagnostics).

Fot: Mercedes-Benz EQS Hyperscreen Źródło: mbusa.com