eurodiagnosta.pl

1. UKŁAD HAMULCOWY

1.8. Płyn hamulcowy


Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna.
UD UP UN
Płyn hamulcowy zanieczyszczony lub z osadami.

Bezpośrednie ryzyko awarii.
X

X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz