eurodiagnosta.pl

2. UKŁAD KIEROWNICZY

2.1. Stan techniczny

2.1.2. Mocowanie obudowy przekładni kierowniczej

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Ustawić pojazd na kanale przeglądowym lub na dźwigniku z kołami na podłożu, skręcić kierownicę w prawo i w lewo lub zastosować urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi.
Kontrola organoleptyczna mocowania obudowy przekładni do podwozia.
UD UP UN
a) Nieprawidłowe mocowanie obudowy przekładni kierowniczej.

Mocowania niebezpiecznie obluzowane lub widoczny względny ruch w stosunku do podwozia lub nadwozia
X


X
b) Deformacja otworów do mocowania w podwoziu.

Znaczący wpływ na skuteczność mocowań.
X

X
c) Brak śrub mocujących lub śruby ułamane.

Poważny wpływ na skuteczność mocowań
X

X
d) Pęknięcie obudowy przekładni kierowniczej.

Wpływ na stabilność lub mocowanie obudowy.
X

X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz