eurodiagnosta.pl

2. UKŁAD KIEROWNICZY

2.1. Stan techniczny

2.1.3. Stan połączeń układu kierowniczego

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Ustawić pojazd na kanale przeglądowym lub na dźwigniku z kołami na podłożu, skręcić kierownicę w prawo i w lewo lub zastosować urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi.

Kontrola organoleptyczna elementów układu kierowniczego pod względem zużycia, pęknięć i pewności mocowania.
UD UP UN
a) Ruch elementów względem siebie wymagający naprawy.

Nadmierny ruch elementów lub prawdopodobieństwo rozłączenia.
X


X
b) Nadmierne zużycie przegubów.

Bardzo poważne ryzyko rozłączenia.
X

X
c) Pęknięcia lub odkształcenie dowolnego elementu.

Wpływ na działanie.
X

X
d) Brak elementów ograniczających skręt. X
e) Nieprawidłowe ustawienie elementów (np. drążka poprzecznego lub drążka wzdłużnego). X
f) Niebezpieczna przeróbka**).

Wpływ na działanie.
X

X
g) Uszkodzenie lub zużycie osłony gumowej.

Brak lub poważne zużycie osłony gumowej.
X

X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

**) „Niebezpieczna przeróbka” oznacza przeróbkę mającą niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo pojazdu na drodze lub mającą nieproporcjonalnie niekorzystny wpływ na środowisko.

Komentarz