eurodiagnosta.pl

2. UKŁAD KIEROWNICZY

2.2. Kierownica i kolumna kierownicy

2.2.1. Stan kierownicy

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Ustawić pojazd na kanale przeglądowym lub na podnośniku, pełnym ciężarem pojazdu opierającym się na podłożu, naprzemiennie pchać i ciągnąć kierownicę wzdłuż osi kolumny, ciągnąć i pchać koło kierownicy w kierunku poosiowym; pchać koło kierownicy w różnych kierunkach pod kątem prostym do kolumny/widelca. Kontrola organoleptyczna luzu i stanu przegubów elastycznych lub uniwersalnych.
UD UP UN
a) Ruch kierownicy względem kolumny kierownicy, wskazujący na luz.

Bardzo poważne ryzyko rozłączenia.
X


X
b) Brak urządzenia ustalającego na piaście koła kierownicy.

Bardzo poważne ryzyko rozłączenia.
X

X
c) Pęknięcie lub poluzowanie na piaście koła kierownicy, obręczy lub ramionach kierownicy.

Bardzo poważne ryzyko rozłączenia.
X


X
d) Brak elementu ustalającego koło kierownicy na kolumnie kierowniczej. X
e) Pęknięcie obręczy lub ramion kierownicy. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz