eurodiagnosta.pl

2. UKŁAD KIEROWNICZY

2.6. Elektroniczne wspomaganie układu kierowniczego (EPS)


Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Pojazd ustawiony kołami na twardym podłożu. Obracać koło kierownicy w obie strony o kąt potrzebny do poruszenia kół jezdnych, równocześnie uruchamiać i zatrzymywać silnik
– sprawdzić działanie mechanizmu.
UD UP UN
a) Wskaźnik awarii układu EPS wskazuje jakikolwiek rodzaj awarii w układzie. X
b) Niezgodność między kątem skrętu koła kierownicy a kątami skrętu kół.

Wpływ na poprawność działania układu kierowniczego.
X


X
c) Wspomaganie nie działa. X
d) System wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu. X
e) Pęknięcie mechanizmu lub wycieki oleju. X
f) Ruchome części układu kolidują ze stałymi elementami podwozia. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz

Wspomaganie elektryczne EPS (z ang. Electric Power Steering).

Jego największym plusem jest to, że w mniejszym stopniu obciąża to silnik w porównaniu do układu hydraulicznego (gdzie pompa poprzez pasek czy koła zębate pracuje w sposób ciągły). Produkowane obecnie systemy EPS to skomplikowane układy automatyki, gdzie procesor sterujący dostosowuje pracę wspomagania w zależności od takich czynników jak: aktualna prędkość pojazdu czy rodzaj podłoża na którym się znajduje. Korzystną cechą jest również to, że układ ten większość energii pobiera tylko wtedy, gdy pracuje.

Więcej informacji:

wikipedia.org
warsztat.pl

Fot: EPS Źródło: warsztat.pl