eurodiagnosta.pl

3. WIDOCZNOŚĆ

3.4. Wycieraczki przedniej szyby


Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna i sprawdzenie działania.
UD UP UN
a) Brak wycieraczek, wycieraczki nie działają lub niewłaściwe dla danego typu pojazdu. X
b) Uszkodzenie pióra wycieraczki.

Brak pióra wycieraczki lub jego wyraźne uszkodzenie.
X

X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz


fotos
Fot. Uszkodzone pióra wycieraczek. Źródło: piorawycieraczek.pl/.

Punkt b) uszkodzenie / wyraźne uszkodzenie

(b) Wiper blade defective. (Minor = UD) Treść punktu b) w Dyrektywie PE wersji angielskiej:
PL Uszkodzone pióro wycieraczki.
Uszkodzenie oznacza: Uszkodzenie elementu gumowego powodujące rozmazywanie na szybie

Wiper blade missing or obviously defective. (Major = UP) Treść punktu b) w Dyrektywie PE wersji angielskiej:
PL Brak pióra wycieraczki lub jego ewidentne (oczywiste) uszkodzenie.
Wyraźne uszkodzenie oznacza: Uszkodzenie pióra z widocznym uszkodzeniem elementu gumowego (częściowo oderwane, swobodnie zwisa) uszkodzenie konstrukcji pióra, które może doprowadzić do uszkodzenia (rysowania) szyby.


Źródła:

Dyrektywa PE angielska wersja językowa.

Dyrektywa PE polska wersja językowa.