eurodiagnosta.pl

4. ŚWIATŁA, ŚWIATŁA ODBLASKOWE I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

4.1. Światła drogowe i mijania

4.1.2. Ustawienie

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Pomiar ustawienia na ławie pomiarowej za pomocą przyrządów do kontroli ustawienia świateł lub przy użyciu elektronicznego interfejsu pojazdu.
UD UP UN
a) Odchylenie strumienia światła mijania w płaszczyźnie poziomej przekracza dopuszczalne granice:
w lewo – 5 cm na 10 m,
w prawo – 20 cm na 10 m
X
b) Odchylenie strumienia światła drogowego w płaszczyźnie poziomej przekracza dopuszczalne granice:
20 cm na 10 m (w lewo lub w prawo).
X
c) Wartość ustawienia światła mijania w płaszczyźnie pionowej różni się od wartości nominalnej więcej niż:
3 cm na 10 m w górę lub 5 cm na 10 m w dół.
X
d) Wartość ustawienia światła drogowego w płaszczyźnie pionowej różni się od wartości nominalnej więcej niż 5 cm na 10 m w górę lub w dół. X
e) Brak samoczynnej (bez wywierania dodatkowego nacisku) zmiany położenia poziomego odcinka granicy światła i cienia przy zmianach położenia elementu uruchamiającego korektor w dwie skrajne pozycje. Niewłaściwa (niezgodna z wymaganiami producenta) wartość zmiany położenia poziomego odcinka granicy światła i cienia w dwóch skrajnych pozycjach elementu uruchamiającego korektor, różniąca się od wartości nominalnej o więcej niż 2 cm/10 m.
Uwaga: w przypadku braku danych jako wartość nominalną należy przyjąć zmianę min. 10 cm/10 m.
X
f) System wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.