eurodiagnosta.pl

4. ŚWIATŁA, ŚWIATŁA ODBLASKOWE I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

4.1. Światła drogowe i mijania

4.1.3. Przełączniki

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna lub przy użyciu elektronicznego interfejsu pojazdu i sprawdzenie działania.
UD UP UN
a) Przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych pojazdów (dotyczy liczby reflektorów włączanych jednocześnie).

Przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej światłości świateł świecących do przodu.
XX
b) Nieprawidłowe działanie przełącznika. X
c) System wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.