eurodiagnosta.pl

4. ŚWIATŁA, ŚWIATŁA ODBLASKOWE I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

4.1. Światła drogowe i mijania

4.1.4. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna i sprawdzenie działania.
UD UP UN
a) Brak zgodności z wymaganiami pod względem typu światła, miejsca montażu, barwy wysyłanego światła, światłości lub oznaczenia. Oznaczenie nie dotyczy pojazdów, dla których nie określono kategorii pojazdu. X
b) Elementy na kloszu lub źródle światła, które w oczywisty sposób zmniejszają światłość światła lub zmieniają jego barwę. X
c) Brak zgodności źródła światła z zainstalowanym urządzeniem oświetleniowym. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.