eurodiagnosta.pl

4. ŚWIATŁA, ŚWIATŁA ODBLASKOWE I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

4.1. Światła drogowe i mijania

4.1.5. Urządzenia do regulacji ustawienia świateł (jeżeli są obowiązkowe)

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna i sprawdzenie działania, jeżeli istnieje taka możliwość, lub użycie elektronicznego interfejsu pojazdu.
UD UP UN
a) Urządzenie nie działa. X
b) Obsługa urządzenia sterowanego ręcznie niemożliwa z siedzenia kierowcy. X
c) Brak urządzenia samopoziomującego w przypadku reflektora z wyładowczym źródłem światła (ksenonowe). X
d) System wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.