eurodiagnosta.pl

4. ŚWIATŁA, ŚWIATŁA ODBLASKOWE I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

4.4. Światła kierunkowskazu i światła awaryjne

4.4.1. Stan i działanie

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna i sprawdzenie działania.
UD UP UN
a) Uszkodzenie źródła światła (złożone źródła światła; w przypadku LED nie działa najwyżej 1/3).

Pojedyncze źródło światła; w przypadku LED działa mniej niż 2/3.
X


X
b) Niewielkie uszkodzenie klosza (brak wpływu na emitowane światło).

Poważne uszkodzenie klosza (wpływ na emitowane światło).
X


X
c) Niepewne mocowanie światła.

Bardzo poważne ryzyko odpadnięcia.
X

X
d) Brak kontrolnego sygnału działania lub niewłaściwe jego działanie. X
e) Włączenie kierunkowskazów uzależnione jest od włączenia innych świateł. X
f) Nie działają w jednej fazie. X
g) Nie działają, gdy urządzenie znajduje się w położeniu uniemożliwiającym jego pracę. X
h) Włączenie świateł następuje z opóźnieniem większym niż 1 s, a pierwsze wyłączenie z opóźnieniem większym niż 1,5 s od uruchomienia przełącznika kierunkowskazów. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.