eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

4. ŚWIATŁA, ŚWIATŁA ODBLASKOWE I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

4.10. Połączenia elektryczne między pojazdem ciągnącym a przyczepą lub naczepą

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna i sprawdzenie prawidłowości połączeń elektrycznych za pomocą przyrządu do kontroli złącza elektrycznego pojazd – przyczepa.
UD UP UN
a) Niepewne mocowanie elementów nieruchomych.

Luźna wtyczka w gnieździe elektrycznym.
X

X
b) Uszkodzenie lub zużycie izolacji.

Możliwość spowodowania zwarcia.
X

X
c) Nieprawidłowe działanie połączeń elektrycznych przyczepy lub pojazdu ciągnącego.

Światła hamowania „stop” przyczepy nie działają.
X


X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz