eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

4. ŚWIATŁA, ŚWIATŁA ODBLASKOWE I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

4.16. Światła robocze, stan techniczny i działanie

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna.
UD UP UN
a) Światło zamontowane na innym pojeździe niż ciągnik rolniczy. X
b) Obudowa świateł roboczych nieprawidłowo zamocowana do pojazdu. X
c) Uszkodzone źródło światła lub obudowa lampy. X
d) Brak kontrolki włączenia świateł roboczych. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz