eurodiagnosta.pl

4. ŚWIATŁA, ŚWIATŁA ODBLASKOWE I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

4.6. Światła cofania

4.6.1. Stan i działanie

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna i sprawdzenie działania.
UD UP UN
a) Uszkodzone źródła światła. X
b) Uszkodzenie klosza. X
c) Niepewne mocowanie światła.

Bardzo poważne ryzyko odpadnięcia.
X

X
d) Włączanie na biegu innym niż wsteczny. X
e) Możliwość włączenia, gdy urządzenie włączające silnik jest w położeniu uniemożliwiającym jego pracę. X
f) Oślepiają innych użytkowników drogi. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.