eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

4. ŚWIATŁA, ŚWIATŁA ODBLASKOWE I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

4.7. Światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną

4.7.1. Stan i działanie

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna i sprawdzenie działania.
UD UP UN
a) Źródło światła emituje światło białe bezpośrednio do tyłu. X
b) Uszkodzone źródło światła (złożone źródło światła).

Uszkodzone źródło światła (pojedyncze źródło światła).
X

X
c) Niepewne mocowanie światła.

Bardzo poważne ryzyko odpadnięcia.
X

X
d) Barwa inna niż biała. X
e) Strumień światła nie pada na powierzchnię tablicy rejestracyjnej. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz


a) Źródło światła emituje światło białe bezpośrednio do tyłu. (UD)

W przypadku emitowania światła białego do tyłu zasadnym jest określenie usterki poważnej - kod:

4.7.2. Zgodność z wymaganiami przepisów rozporządzenia o warunkach technicznych
Układ działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu o warunkach technicznych. (UP)

Ponieważ w rozporządzeniu o warunkach technicznych określono: (Poz: 2022 § 13. 1. 6) światła czerwone nie powinny być widoczne z przodu, a światła białe (żółte selektywne) – z tyłu, z wyjątkiem światła cofania oraz świateł dodatkowych przewidzianych w § 24 ust. 1 pkt 8, § 25 ust. 2, § 26 ust. 3, § 27 ust. 2, § 31 ust. 1 oraz w § 32 ust. 1.

fotos
Fot. Oświetlenie tablicy rejestracyjne LED francuskie.pl