eurodiagnosta.pl

4. ŚWIATŁA, ŚWIATŁA ODBLASKOWE I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

4.8. Światła odblaskowe, oznakowanie odblaskowe i odblaskowe konturowe, tylne tablice wyróżniające
4.8.1. Stan

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna.
UD UP UN
a) Nieprawidłowe funkcjonowanie lub uszkodzenie urządzeń odblaskowych.

Wpływ na funkcję odblaskową.
X


X
b) Niepewne mocowanie świateł odblaskowych.

Ryzyko odpadnięcia.
X

X
c) Rozmieszczenie na pojeździe niezgodne z przepisami rozporządzenia o warunkach technicznych. X
d) Światła odblaskowe nieprawidłowo zamocowane do pojazdu. X
e) Kształt trójkąta inny niż równoboczny (dot. świateł odblaskowych tylnych trójkątnych). X
f) Umieszczone na innym pojeździe niż przyczepa (dot. świateł odblaskowych tylnych trójkątnych). X
g) Mają kształt trójkąta (dot. świateł odblaskowych przednich i bocznych). X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.