eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

5. OSIE, KOŁA, OPONY I ZAWIESZENIE

5.2. Koła i opony
5.2.1. Piasta koła

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna.
UD UP UN
a) Brakujące lub obluzowane śruby lub nakrętki mocujące koła.

Brak elementów mocujących koła lub obluzowanie w takim stopniu, że ma bardzo poważny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
X


X
b) Zużycie lub uszkodzenie piasty.

Zużycie lub uszkodzenie mające wpływ na bezpieczne mocowanie kół.
X

X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz