eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

5. OSIE, KOŁA, OPONY I ZAWIESZENIE

5.2. Koła i opony
5.2.2. Koła

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna obu stron każdego koła pojazdu na kanale przeglądowym lub dźwigniku.
UD UP UN
a) Pęknięcie lub wada spawalnicza. X
b) Niewłaściwe zamocowanie pierścieni ustalających.

Prawdopodobieństwo wypadnięcia.
X

X
c) Znaczące odkształcenie lub zużycie koła.

Wpływ na bezpieczne mocowanie do piasty; wpływ na bezpieczne mocowanie opony.
X

X
d) Rozmiar, kompletacja, kompatybilność lub typ koła niezgodny ze świadectwem homologacji typu WE pojazdu/typu pojazdu/typu UE pojazdu lub wymaganiami określonymi w rozporządzeniu o warunkach technicznych – w sposób mający wpływ na bezpieczeństwo jazdy. X
e) Brak śrub mocujących lub niedokręcenie. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz