eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

5. OSIE, KOŁA, OPONY I ZAWIESZENIE

5.3. Zawieszenie
5.3.5. Zawieszenie pneumatyczne

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna.
UD UP UN
a) Układ nie działa. X
b) Uszkodzenie, przeróbka lub zużycie dowolnego elementu w stopniu mogącym mieć niekorzystny wpływ na działanie układu.

Poważny wpływ na działanie układu.
XX
c) Słyszalny wypływ powietrza z układu. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz