eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

6. PODWOZIE I ELEMENTY PRZYMOCOWANE DO PODWOZIA

6.1. Podwozie lub rama i elementy do nich przymocowane
6.1.1. Stan ogólny

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna pojazdu na kanale przeglądowym lub na dźwigniku.
UD UP UN
a) Niewielkie pęknięcie lub odkształcenie podłużnic lub poprzecznic.

Poważne pęknięcie lub odkształcenie podłużnic lub poprzecznic.
X


X
b) Niepewne mocowanie płyt wzmacniających lub połączeń.

Większość mocowań obluzowana. Niewystarczająca wytrzymałość części.
X

X
c) Nadmierna korozja mająca wpływ na sztywność konstrukcji.

Niewystarczająca wytrzymałość części.
X


X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz