eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

6. PODWOZIE I ELEMENTY PRZYMOCOWANE DO PODWOZIA

6.1. Podwozie lub rama i elementy do nich przymocowane
6.1.10. Zaczep pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, autobusu, kolejki turystyczne

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna oraz kontrola prawidłowości połączeń elektrycznych za pomocą przyrządu do kontroli złącza elektrycznego pojazd – przyczepa.
UD UP UN
a) Niepewne mocowanie do pojazdu. X
b) Brak tabliczki znamionowej. X
c) Brak certyfikatu (znaku bezpieczeństwa) lub homologacji. X
d) Nieprawidłowe działanie połączenia elektrycznego. X
e) Brak adnotacji „HAK” w dowodzie rejestracyjnym. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz