eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

6. PODWOZIE I ELEMENTY PRZYMOCOWANE DO PODWOZIA

6.1. Podwozie lub rama i elementy do nich przymocowane
6.1.7. Przeniesienie napędu

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna.
UD UP UN
a) Obluzowane lub brakujące śruby zabezpieczające.

Obluzowane lub brakujące śruby zabezpieczające w takim stopniu, że poważnie zagrożone jest bezpieczeństwo ruchu drogowego.
X

X
b) Nadmierne zużycie łożysk wału napędowego.

Bardzo poważne ryzyko obluzowania lub pęknięcia.
X

X
c) Nadmierne zużycie przegubów napędowych (uniwersalnych) lub łańcuchów/pasów napędowych.

Bardzo poważne ryzyko obluzowania lub pęknięcia.
X


X
d) Zły stan przegubów elastycznych.

Bardzo poważne ryzyko obluzowania lub pęknięcia.
X

X
e) Uszkodzony lub wygięty wałek lub półoś. X
f) Pęknięcie lub niepewne mocowanie obudowy łożyska.

Bardzo poważne ryzyko obluzowania lub pęknięcia obudowy.
X

X
g) Znaczące zużycie osłony gumowej.

Brak lub pęknięcie osłony gumowej.
X

X
h) Niedozwolona prawem przeróbka układu napędowego. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz