eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

6. PODWOZIE I ELEMENTY PRZYMOCOWANE DO PODWOZIA

6.2. Kabina i nadwozie
6.2.11. Podpórka centralna, podpórka boczna w pojeździe dwukołowym

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna.
UD UP UN
a) Brak, obluzowanie lub znaczące skorodowanie części. X
b) Niezgodna z zasadami techniki zmiana konstrukcyjna. X
c) Ryzyko rozłożenia, podczas gdy pojazd jest w ruchu. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz